Vergroot contrast

CBP reageert op Verkenning kaderwet gegevensuitwisseling

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft de minister van Veiligheid en Justitie een eerste reactie gegeven op de Verkenning kaderwet gegevensuitwisseling. Het CBP stelt dat de keuze voor een brede grondslag voor het uitwisselen van gegevens binnen samenwerkingsverbanden op gespannen voet lijkt te staan met de vereisten waaraan een wetswijziging die een beperking betekent voor de persoonlijke levenssfeer moet voldoen. Het CBP benadrukt dat nieuwe wetgeving en bevoegdheden als het gaat om het uitwisselen van gegevens binnen samenwerkingsverbanden pas aan de orde kunnen zijn als er geen oplossingen kunnen worden gevonden in bestaande wetgeving.

De Verkenning kaderwet gegevensuitwisseling benoemt een aantal knelpunten voor gegevensuitwisselingen door samenwerkingsverbanden in het kader van fraudebestrijding. Het kabinet wil deze punten door middel van nieuwe wetgeving wegnemen. Het CBP ziet ook dat veel organisaties het uitwisselen van persoonsgegevens binnen samenwerkingsverbanden lastig vinden. Tegelijkertijd stelt het CBP dat een groot deel van de ervaren problemen kan worden weggenomen als de mogelijkheden die bestaande wetgeving biedt vooraf goed in kaart worden gebracht en, vooral, benut. Pas als niet kan worden volstaan met een optimale toepassing van de bestaande wetgeving, is wat het CBP betreft de introductie van nieuwe wetgeving en bevoegdheden aan de orde.

Vereisten

Als het kabinet toch besluit een wettelijke brede grondslag voor gegevensverwerkingen binnen samenwerkingsverbanden te creëren, stelt het CBP dat deze regeling moet worden opgenomen in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Een dergelijke wetswijziging die een beperking betekent voor de persoonlijke levenssfeer, moet bovendien aan een aantal eisen voldoen. Die beperking moet noodzakelijk zijn, mag niet onevenredig zijn in verhouding tot het doel en het doel moet niet op een minder ingrijpende manier te bereiken zijn. Daarnaast moet het duidelijk zijn van wie de gegevens mogen worden opgeslagen, wanneer de gegevens mogen worden verzameld en hoe lang deze mogen worden bewaard. Het CBP geeft aan dat de keuze voor een brede grondslag op gespannen voet lijkt te staan met deze vereisten.