Vergroot contrast

CBP herroept dwangsombesluit tegen SIOD

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft in de bezwaarprocedure besloten het dwangsombesluit tegen de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD) te herroepen. Aangezien de SIOD is gestopt met het ontwikkelen van risicoprofielen, is de noodzaak om handhavend op te treden komen te vervallen.

Eerder dit jaar heeft het CBP geoordeeld dat de SIOD in strijd handelde met de Wbp. De SIOD informeerde betrokkenen namelijk niet over de verwerking van hun persoonsgegevens in het kader van de opsporing van fraude in de sociale zekerheid.

Tevens bewaarde de SIOD de persoonsgegevens langer dan noodzakelijk was voor het doel, namelijk fraudebestrijding. In het kader van de fraudebestrijding maakte de SIOD gebruik van bestandskoppelingen om risicoprofielen te ontwikkelen.

Om de SIOD te dwingen zijn werkwijze aan te passen heeft het CBP een last onder dwangsom opgelegd. Hiertegen heeft de SIOD bezwaar gemaakt.

In bezwaar heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verklaard dat er in het kader van het onderzochte project geen bestandskoppelingen meer worden gemaakt om risicoprofielen te ontwikkelen. Het CBP heeft als gevolg daarvan besloten om het dwangsombesluit te herroepen.

Hiermee is immers een einde gemaakt aan de door het CBP geconstateerde overtredingen. Het CBP ziet daarom geen aanleiding meer om handhavend op te treden.

Gerelateerd nieuws