Vergroot contrast

CBP adviseert over verwerking kentekengegevens voor verkeersonderzoek en spitsmijdenprojecten

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft geadviseerd over een wijziging van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer. Het doel hiervan is verkeersonderzoek en zogeheten spitsmijdenprojecten te faciliteren. In het ontwerpbesluit wordt de verwerking van persoonsgegevens, waaronder kentekengegevens, nader geregeld. Het CBP adviseert het ontwerpbesluit niet in deze vorm in te dienen.

Verwerking kentekengegevens

In het ontwerpbesluit worden de begrippen 'verwerking van kentekengegevens' en 'kentekengegevens' nader gedefinieerd. Het ontwerpbesluit benadrukt dat kentekengegevens moeten worden aangemerkt als persoonsgegevens.

Verder specificeert het ontwerpbesluit wie de verantwoordelijke is in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) voor de verwerking van kentekengegevens voor verkeersonderzoek en spitsmijdenprojecten.

Het ontwerpbesluit gaat ook in op de informatieplicht, aan wie en onder welke voorwaarden de persoonsgegevens worden verstrekt en de bewaartermijn van de gegevens.

Advies CBP

De belangrijkste aspecten waarvoor het CBP aandacht vraagt, gaan over het expliciteren en specificeren van een aantal aspecten dat van belang is voor de bescherming van persoonsgegevens.

  • Het is niet overal in het ontwerpbesluit duidelijk van welke betrokkene welke persoonsgegevens worden verwerkt, van wie welke persoonsgegevens aan derden worden verstrekt en wat de grondslag daarvoor is.  
  • Er wordt onvoldoende toegelicht onder welke omstandigheden er sprake is van geanonimiseerde kentekengegevens.
  • De huidige tekst van het ontwerpbesluit biedt de mogelijkheid kentekengegevens oneindig lang te bewaren. Dit is in strijd met artikel 10 van de Wbp.

Gerelateerd nieuws

Publicaties