Vergroot contrast

CBP adviseert over verstrekking medische gegevens voor fraudebestrijding

Op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP) geadviseerd over het wetsvoorstel Verbetering toezicht en opsporing wet marktordening gezondheidszorg. Dit wetsvoorstel regelt extra wettelijke mogelijkheden om controle en toezicht uit te oefenen op de uitvoering van de zorgverzekeringen. Het doel hiervan is fraude effectiever te kunnen bestrijden, aldus de toelichting bij het wetsvoorstel. Het CBP heeft bezwaar tegen het wetsvoorstel en adviseert het niet aldus in te dienen.

Een aantal van de voorgestelde aanpassingen raakt aan de kern van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, aldus het CBP. De belangrijkste bezwaren van het CBP zijn als volgt.

Privacy van medeverzekerden

In het wetsvoorstel is opgenomen dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) regels mag stellen voor het door zorgverzekeraars aan verzekerden verstrekken van overzichten van afgehandelde declaraties. Het doel hiervan is dat de verzekerden zelf controleren of bijvoorbeeld terecht een eigen bijdrage in rekening is gebracht.

Via zulke overzichten krijgt de hoofdverzekerde specifieke (medische) informatie over medeverzekerde gezinsleden, zoals minderjarige kinderen. Zij hebben echter recht op bescherming van hun privacy. Het CBP adviseert daarom maatregelen te treffen om de privacy van medeverzekerden te beschermen.

Inbreuk op het medisch beroepsgeheim

Het wetsvoorstel regelt dat de NZa mag bepalen welke (extra) gegevens zorgverleners aan zorgverzekeraars moeten verstrekken bij hun declaraties. Het CBP adviseert deze bevoegdheid om inbreuk te maken op het medisch beroepsgeheim niet bij de NZa neer te leggen.

Uitzonderingen verstrekken diagnose

De NZa kan uitzonderingen maken op de verplichting voor zorgverleners om diagnose-informatie te verstrekken aan zorgverzekeraars, zoals nu bijvoorbeeld in de curatieve ggz gebeurt. Het CBP geeft aan dat deze uitzonderingen voor iedereen zouden moeten gelden, niet alleen voor mensen die hun rekeningen zelf betalen en dus niets declareren bij de zorgverzekering.