Vergroot contrast

CBP adviseert over Tijdelijk besluit experimenten Ziektewet

Op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP) geadviseerd over het voorstel Tijdelijk besluit experimenten Ziektewet. Het CBP heeft de minister geadviseerd het voorstel pas in te dienen nadat daarin met het advies van het CBP rekening is gehouden.

Experimenten Ziektewet

Zieke werknemers die geen werkgever (meer) hebben, hebben aanspraak op een uitkering op grond van de Ziektewet. Het UWV is dan verantwoordelijk voor hun re-integratie en voert ook de arbo-rol uit.

De experimenten Ziektewet houden in dat voor een deel van deze werknemers werkhervatting wordt gezocht bij de oude of een andere werkgever. De werkgever wordt daarbij verantwoordelijk voor de uitvoering van de re-integratietaak in plaats van het UWV. Het doel van de pilots is te kijken of dit effectief is.

Advies CBP

Het CBP heeft in zijn advies onder meer opmerkingen gemaakt over:

  • de verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerkingen;
  • de strikte voorwaarden voor de verwerking van gegevens over iemands gezondheid.