Vergroot contrast

CBP adviseert over screening woningzoekenden door gemeenten

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft geadviseerd over een wetsvoorstel dat screening van woningzoekenden door gemeenten regelt. Het doel van dit voorstel is dat gemeenten woningzoekenden met een crimineel of overlastverleden kunnen weigeren binnen bepaalde gebieden van de gemeente. Het CBP adviseert het wetsvoorstel pas in te dienen nadat hierin rekening is gehouden met de opmerkingen van het CBP.

Gemeenten kunnen complexen, straten of gebieden laten aanwijzen die kampen met ernstige leefbaarheidsproblemen. Vervolgens kan de gemeente een verklaring omtrent het gedrag (VOG) vragen of politiegegevens onderzoeken voordat iemand een huisvestingsvergunning krijgt voor zo’n gebied, aldus het voorstel.

Noodzaak, proportionaliteit en subsidiariteit

In 2013 is al een soortgelijk wetsvoorstel voor screening van woningzoekenden voorgelegd aan de Raad van State. Deze heeft toen geoordeeld dat de screening niet noodzakelijk en niet proportioneel is.

Het CBP constateert dat het nieuwe wetsvoorstel deze kritiek niet wegneemt. Het CBP adviseert daarom de noodzaak alsnog toe te lichten. Hiertoe is een belangenafweging nodig. Gaat de inbreuk op de privacy van de betrokkenen niet te ver (proportionaliteit)? En is het doel niet op een minder ingrijpende manier te bereiken (subsidiariteit)?

Het gaat hierbij niet alleen om de privacy van woningzoekenden, maar ook die van buurtbewoners. Het aanwijzen van een bepaald gebied kan op alle buurtbewoners stigmatiserend werken. Dit kan nadelig zijn als zij bijvoorbeeld een woon- of autoverzekering willen afsluiten.

Privacy impact assessment (PIA)

Volgens de toelichting op het voorstel is er een PIA uitgevoerd. Deze PIA is echter alleen gericht op het onderzoek naar politiegegevens, niet op de verwerking van VOG’s. Het CBP adviseert om alsnog een PIA te doen om de privacyrisico's van de verwerking van VOG's in kaart te brengen, om zo een volledig beeld te krijgen van alle risico’s.

Publicaties