Vergroot contrast

CBP adviseert over invoering lerarenregister

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft op verzoek van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geadviseerd over de wijziging van diverse onderwijswetten om een lerarenregister in te kunnen voeren. Het voorstel geeft het CBP geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen.

Doel invoering lerarenregister

Het doel van het voorstel is beter onderwijs. Om dit te bereiken moeten alle leraren met ingang van 2017 zoveel mogelijk voldoen aan de wettelijke bekwaamheidseisen. Ook is het de bedoeling dat zij gestructureerd werken aan het onderhoud van hun bekwaamheid.

De invoering van het lerarenregister is in combinatie met de herregistratiecriteria volgens de staatssecretaris noodzakelijk om ervoor te zorgen dat alle leraren voldoen aan de bekwaamheidseisen en deze bekwaamheidseisen ook zullen onderhouden.

Beoordeling CBP

De inhoud van dit voorstel is in de memorie van toelichting volgens het CBP toereikend onderbouwd. Zo is aandacht besteed aan de noodzaak van de invoering van het lerarenregister, waarbij is ingegaan op de proportionaliteit en subsidiariteit.

Daarbij zal de nadere regelgeving voortvloeiend uit dit voorstel, voor zover relevant, aan het CBP worden voorgelegd.

Publicaties