Vergroot contrast

CBP adviseert over continue screening personeel kinderopvang

Op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP) geadviseerd over een voorstel voor continue screening van werknemers in de kinderopvang. Het CBP adviseert om het voorstel pas in te dienen nadat daarin met het advies van het CBP rekening is gehouden.

Het kabinet wil een systeem ontwikkelen van continue screening zonder direct van iedereen een nieuwe verklaring omtrent het gedrag (VOG) te vragen. Op 1 maart 2014 is de eerste fase van de continue screening gestart.

Hierbij worden bestaande gegevensbestanden gebruikt, maar die zijn niet altijd volledig en actueel. Daarnaast zijn er van stagiaires, uitzendkrachten, zelfstandigen en vrijwilligers geen gegevensbestanden, waardoor zij buiten de continue screening vallen.

Personenregister

Daarom stelt het kabinet voor om een personenregister te ontwikkelen waarin alle personen die werkzaam zijn in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk zich moeten inschrijven. Met dit personenregister kunnen alle personen voor wie een VOG-plicht geldt continu worden gescreend. Het personenregister komt in de plaats van de koppeling van bestaande gegevensbestanden.

Advies CBP

Het CBP heeft in zijn advies onder meer aandacht gevraagd voor:

  • de onderbouwing van de noodzaak van de gegevensverwerking;
  • de verschillende verantwoordelijkheden voor de gegevensverwerkingen;
  • de beveiliging van de persoonsgegevens.

Gerelateerd nieuws

Publicaties