Vergroot contrast

CBP adviseert over Besluit SyRI

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft geadviseerd over Besluit fraudeaanpak door gegevensuitwisselingen en het effectief gebruik van binnen de overheid bekend zijnde gegevens (Besluit SyRI). Het CBP heeft bezwaar tegen het voorstel en heeft de minister geadviseerd dit niet aldus in te dienen.

SyRI is een instrument waarmee in een beveiligde omgeving persoonsgegevens kunnen worden gekoppeld en vervolgens geanalyseerd, zodat risicomeldingen kunnen worden gegenereerd. Volgens het voorstel wordt SyRI ingezet in het kader van een integraal optreden ter voorkoming en bestrijding van onrechtmatig gebruik van overheidsgelden en -voorzieningen op het terrein van de sociale zekerheid en de inkomensafhankelijke regelingen, de voorkoming en bestrijding van belasting- en premiefraude, en het niet naleven van arbeidswetten.

Het CBP heeft in zijn advies opmerkingen gemaakt ten aanzien van de wettelijke grondslag voor de gegevensverwerkingen en de proportionaliteit en subsidiariteit van het voorstel. Het CBP heeft onder meer gewezen op de volgende punten:

  • Het principe van ‘select before you collect’. Dit betekent dat de persoonsgegevens vooraf, volgens objectiveerbare indicatoren, moeten worden geselecteerd. Anders ontstaat het risico dat teveel personen worden onderworpen aan deze bestandskoppelingen.
  • Het opstellen van profielen op basis van negatieve kenmerken zoals schulden,  overtredingen en sancties heeft als risico dat de privacybelangen van betrokkenen meer dan noodzakelijk en dus buitenproportioneel worden aangetast.
  • Het voornemen bijzondere persoonsgegevens (zoals strafrechtelijke persoonsgegevens) te verwerken dient nader te worden onderbouwd.

Publicaties