Vergroot contrast

Bekendmaking besluit Voorafgaand Onderzoek Stichting BREIN

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de door Stichting BREIN gemelde verwerking van persoonsgegevens (bittorrent onderzoeksbestand) rechtmatig verklaard. De gemelde gegevensverwerking houdt in dat Stichting BREIN van plan is gegevens te verwerken van personen die bestanden uitwisselen via bittorrent netwerken. Het doel van BREIN is onderzoek te doen naar de betrokkenheid van mensen bij ongeautoriseerde uitwisseling van auteursrechtelijk beschermde werken.

Voorafgaand onderzoek

BREIN heeft melding gemaakt van het voornemen om illegaal aanbod van bestanden via bittorrent indexeringswebsites te achterhalen. Het doel van deze verwerking is om de betrokkenheid van de gebruikers bij mogelijke inbreuk op het auteursrecht van de bij BREIN aangesloten organisaties vast te stellen. Hiervoor legt Brein de IP-adressen en gebruikersnamen vast van bittorrentgebruikers die mogelijk betrokken zijn bij auteursrechtinbreuk. Voor deze verwerking is een voorafgaand onderzoek door de Autoriteit Persoonsgegevens gevraagd.

Besluit

De Autoriteit Persoonsgegevens concludeert, op basis van de verklaringen van Stichting BREIN, dat de voorgenomen verwerking van Stichting BREIN voldoende waarborgen bevat, die nodig zijn om een behoorlijke en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens mogelijk maken. BREIN hanteert prioriteringscriteria en bewaartermijnen bij het vastleggen van gegevens. Daarnaast voorziet BREIN in organisatorische waarborgen, die een juiste en zorgvuldige gegevensverwerking aannemelijk maken. BREIN kent verder een uitwerking van de rechten van betrokkenen die voor de noodzakelijke balans en correctiemogelijkheden zorgen. BREIN bewaart de gegevens van Nederlandse gebruikers van wie BREIN het sterkste vermoeden heeft dat zij (grootschalige) inbreuk op auteursrechten maken om verder onderzoek te doen. Het uiteindelijke doel daarvan is het ondernemen van handhavende acties door BREIN ter bescherming en verdediging van de intellectuele eigendomsrechten van de bij BREIN aangesloten partijen.