Vergroot contrast

Autoriteit Persoonsgegevens: sanctie YD voor schending privacywet

De Autoriteit Persoonsgegevens (tot 1 januari 2016: College bescherming persoonsgegevens [CBP]) publiceert vandaag de last onder dwangsom die de toezichthouder eerder aan het online advertentiebedrijf YD Display Advertising Benelux BV (YD) heeft opgelegd. YD heeft inmiddels de verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens naar een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde vennootschap verplaatst. Hierdoor is de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) niet meer van toepassing op deze activiteiten en is de Autoriteit Persoonsgegevens niet langer bevoegd om in deze zaak op te treden. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de privacytoezichthouder van het Verenigd Koninkrijk geïnformeerd over deze zaak.

Europese privacyverordening

Begin 2018 zal naar verwachting de Europese privacyverordening in werking treden. Deze verordening zal rechtstreeks gelden in alle lidstaten van de EU. Hierdoor zal er geen verschil meer zijn in het geldende privacyrecht in de verschillende lidstaten.  Op het terrein van de bescherming van persoonsgegevens gelden dan dezelfde rechten en plichten. Bovendien moeten de Europese privacytoezichthouders dan in bepaalde gevallen verplicht samenwerken. De Engelse privacytoezichthouder heeft laten weten in verband met de huidige verschillen tussen de Wet bescherming persoonsgegevens en de in het Verenigd Koninkrijk geldende wetgeving geen mogelijkheid te zien voor het nemen van nadere maatregelen.

Gerelateerd nieuws