Vergroot contrast

Autoriteit Persoonsgegevens: nieuwe taken en nieuw logo

Ard van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie en Jacob Kohnstamm, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens hebben na een toelichting op de nieuwe taken en de nieuwe naam het logo van de Autoriteit Persoonsgegevens onthuld. Per 1 januari is de naam van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) veranderd in Autoriteit Persoonsgegevens. Vanaf dit moment kan de Autoriteit Persoonsgegevens boetes opleggen en zijn organisaties verplicht ernstige datalekken direct te melden aan de toezichthouder. “Organisaties zullen hierdoor naar verwachting al in een vroeger stadium maatregelen nemen om persoonsgegevens goed te beveiligen. Want onvoldoende zorgvuldige omgang met persoonsgegevens levert voortaan mogelijk zowel een boete als reputatieschade op”, zegt Kohnstamm. “Bij de positie van stevige handhavende toezichthouder past niet langer een College, maar een Autoriteit. De nieuwe bevoegdheden en nieuwe naam vroegen om een logo dat uitdrukt waar de Autoriteit Persoonsgegevens voor staat”.

Bescherming van onze persoonlijke gegevens is volgens minister Van der Steur ongelooflijk belangrijk. “Daarbij kunnen we niet zonder een autoriteit als het CBP. De nieuwe naam – Autoriteit Persoonsgegevens – past ook bij de koers van deze toezichthouder. Het past bij de nieuwe taken, de grote verantwoordelijkheid om meldingen vanuit de meldplicht datalekken te verwerken, en om bestuurlijke boetes uit te delen als organisaties de Wet bescherming persoonsgegevens overtreden’’, aldus Van der Steur.

Logo

Het logo van de Autoriteit Persoonsgegevens visualiseert een gezicht, een profiel dat is opgebouwd uit voorwerpen die de beleidsthema’s van de Autoriteit Persoonsgegevens illustreren. Dit maakt duidelijk dat de bescherming van persoonsgegevens met vrijwel alle facetten van het leven is verbonden. “Je voorkeuren, je voorliefdes of bijvoorbeeld je medische gegevens horen bij jou. Vooral in de online wereld laten mensen onontkoombaar veel van deze persoonlijke informatie achter als digitaal voetspoor” licht Kohnstamm toe. “Deze zaken vormen mede wie je bent. Het is jouw spoor. Dat moet beschermd worden en je gegevens mogen bijvoorbeeld niet zomaar, zonder dat je het weet, gebruikt worden. De Autoriteit Persoonsgegevens staat voor het grondrecht op bescherming van persoonsgegevens”.

Boetebeleidsregels

De Autoriteit Persoonsgegevens kan sinds 1 januari organisaties een boete opleggen als zij de Wet bescherming persoonsgegevens overtreden. De maximale boete is € 820.000.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft vandaag de definitieve beleidsregels gepubliceerd voor het opleggen van een bestuurlijke boete door de Autoriteit Persoonsgegevens. Met deze boetebeleidsregels wil de Autoriteit Persoonsgegevens inzicht geven in hoe de hoogte van een bestuurlijke boete zal worden bepaald. 

Meldplicht datalekken

Alle bedrijven en overheden die persoonsgegevens verwerken op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn sinds 1 januari verplicht om een ernstig datalek direct te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Het CBP heeft beleidsregels over de meldplicht datalekken gepubliceerd. De beleidsregels helpen organisaties bij het bepalen of er sprake is van een datalek dat zij moeten melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel aan de betrokkenen. Of een datalek gemeld moet worden is afhankelijk van de (potentiële) impact van het datalek op de bescherming van de persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen.