Vergroot contrast

Autoriteit Persoonsgegevens benoemt nieuwe directeuren

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft met ingang van 1 januari 2018 vier directeuren benoemd: Gerard Bukkems, Thijs Drouen, Marianne Niessink en Cecile Schut. Al eerder werd Bas den Hollander benoemd tot algemeen directeur (a.i). Aan het hoofd van de organisatie staat het college met Aleid Wolfsen als voorzitter en Wilbert Tomesen als vicevoorzitter. Met de vorming van het directieberaad geeft de AP verder invulling aan de nieuwe interne organisatie.

Directie van de Autoriteit Persoonsgegevens

v.l.n.r. Thijs Drouen, Cecile Schut, Marianne Niessink, Bas den Hollander en Gerard Bukkems.

Nieuwe privacyregels vragen om nieuwe organisatie

Met de nieuwe organisatie bereidt de AP zich voor op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Richtlijn voor gegevensverwerking in de rechtshandhaving. Deze nieuwe Europese privacywetgeving is vanaf 25 mei 2018 van toepassing en brengt ingrijpende veranderingen voor de bescherming van persoonsgegevens met zich mee, ook voor het toezicht en de toezichthouder.

De AP krijgt er nieuwe taken en bevoegdheden bij, onder meer op het gebied van Europese samenwerking en de behandeling van klachten van burgers. Aleid Wolfsen, collegevoorzitter van de AP: “In de sterk digitaliserende wereld wordt de bescherming van de privacyrechten van mensen dagelijks van groter belang. De komst van de nieuwe Europese privacyregels en de bijbehorende nieuwe organisatie maken het werk van de AP nog mooier, nog uitdagender en nog internationaler. Wij zullen ons samen met de nieuwe directeuren ervoor inzetten om onze bestaande en nieuwe taken zo goed mogelijk te vervullen”.

De vier directeuren van de AP in het kort

  • Gerard Bukkems is directeur Klantcontact en Controlerend Onderzoek. Hij stapt over vanuit de Inspectie van het Onderwijs waar hij werkte als directeur Toezicht. Daarvoor was hij bij de Algemene Rekenkamer verantwoordelijk voor het Europees en Rijksbreed doelmatigheidsonderzoek. Bukkems studeerde Nederlands Recht en Beleidswetenschappen.
  • Thijs Drouen is directeur Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering. Drouen werkt sinds juni 2014 bij de AP als hoofd Juridische Zaken. Daarvoor werkte hij onder meer in diverse leidinggevende functies en als ambtenaar van staat bij de directie Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
  • Marianne Niessink is directeur Beleid, Internationaal, Strategie en Communicatie. Hiervoor was zij bij het ministerie van Justitie & Veiligheid plaatsvervangend directeur Juridische en Operationele Aangelegenheden en hoofd van de afdeling Internationale Aangelegenheden en Rechtshulp in Strafzaken. Voordat Niessink bij het ministerie van J&V werkte, was zij hoofdinspecteur bij de politie. Zij studeerde Nederlands Recht.
  • Cecile Schut is directeur Systeemtoezicht, Beveiliging en Technologie. Voorheen werkte zij in verschillende functies bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zij was daar onder meer verantwoordelijk voor de nationale en internationale beleidsvoorbereiding en strategiebepaling, corporate juridische zaken en de coördinatie van kwaliteitszorg en informatiebeveiliging. Schut is wiskundig ingenieur en behaalde haar Master in Public Administration aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. 

Gerelateerd nieuws