Vergroot contrast

AP: Verhuurders moeten oude inkomensgegevens huurders vernietigen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de Belastingdienst aangeschreven over onrechtmatig verstrekte inkomensgegevens van huurders aan hun verhuurders. Daarbij heeft de toezichthouder de Belastingdienst verzocht verhuurders van sociale huurwoningen die onrechtmatig verstrekte inkomensgegevens onder zich hebben, te vragen om deze gegevens te vernietigen. De Belastingdienst heeft inmiddels aan de AP laten weten dat zij verhuurders van sociale huurwoningen per brief heeft gevraagd om te controleren of zij inkomensgegevens over de jaren 2013-2015 in hun administratie hebben en zo ja, om deze te vernietigen.

Verstrekking inkomensgegevens

De Belastingdienst heeft over de jaren 2013-2015 inkomensgegevens van huurders van sociale huurwoningen aan hun verhuurders verstrekt. Dit gebeurde in het kader van de uitvoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging.

De Raad van State oordeelde in februari 2016 dat de verstrekking van inkomensindicaties van huurders aan verhuurders van sociale huurwoningen door de Belastingdienst onrechtmatig was omdat een wettelijke grondslag hiervoor ontbrak.

De AP heeft daarom de Belastingdienst verzocht ervoor te zorgen dat de onrechtmatig verstrekte inkomensgegevens over de jaren 2013-2015, worden vernietigd. Het gaat immers om gevoelige gegevens die verhuurders niet zonder wettelijke grondslag onder zich mogen hebben.

Inmiddels is via een wetswijziging een juridische grondslag gecreëerd voor het verstrekken van inkomensgegevens door de Belastingdienst aan verhuurders.

Gerelateerd nieuws