Vergroot contrast

AP presenteert Jaarverslag 2017: Meer aandacht voor privacy

Het jaar 2017 stond voor de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in het teken van de aankomende nieuwe privacywetgeving. De AP investeerde in voorlichting aan organisaties en nadere Europese uitleg van de nieuwe regels. Daarnaast hield de AP toezicht op de naleving van de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) met onderzoeken naar bijvoorbeeld Facebook, Microsoft en de registratie van prostituees.

Voorzitter Aleid Wolfsen: “Er is nu veel meer aandacht in de samenleving voor het onderwerp privacy. Aandacht voor de nieuwe privacywetgeving, incidenten rond Facebook, medische dossiers en cameratoezicht in sauna’s zorgt voor een groter bewustzijn van het belang van de bescherming van onze persoonsgegevens. Mensen raken er steeds meer van doordrongen dat bijna alles wat we doen zijn weerslag heeft in persoonsgegevens. Wij zijn onze persoonsgegevens. Bescherming van die gegevens is geen luxe, maar noodzaak.”

Foto aanbieding Jaarverslag 2017

Aleid Wolfsen overhandigt het jaarverslag aan leden van de vaste commissie voor Justitie & Veiligheid in de Tweede Kamer. V.l.n.r.: Sven Koopmans, Michiel van Nispen, Chris van Dam, Monica den Boer en Aleid Wolfsen.

Toezicht op privacywetgeving

De AP houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. De AP rondde 200 onderzoeken af in 2017. Bijvoorbeeld naar het gebruik van telemetriegegevens door Microsoft en de manier waarop Facebook gebruikers informeert. De AP had in 2017 bijzondere aandacht voor de bescherming van bijzondere persoonsgegevens, gegevens die zo gevoelig zijn dat de verwerking ervan grote gevolgen kan hebben voor de privacy van mensen. De AP deed bijvoorbeeld onderzoek naar de verwerking van het burgerservicenummer (BSN) in BTW-identificatienummers, 24 interactieve stemwijzers en nam besluiten over de registratie van prostituees. Daarnaast deed de AP 217 alternatieve interventies, zoals het versturen van waarschuwingsbrieven. De meeste alternatieve interventies gingen over kopie ID-bewijs, arbeidsrelatie en beveiliging van bijvoorbeeld websites. Op het gebied van datalekken was een opvallende stijging van 70% was zichtbaar ten opzichte van 2016. De AP ontving ruim 10.000 meldingen van datalekken.

De AP adviseerde vorig jaar 28 keer over wetsvoorstellen over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld over de Uitvoeringswet AVG. En over privacyaspecten bij de omzetting in nationale wetgeving van PSD2, de nieuwe Europese richtlijn voor betaaldiensten.

Voorlichting AVG

Het jaar 2017 stond voor een belangrijk deel in te teken van de voorbereiding op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AP heeft organisaties geholpen met hun voorbereidingen op de nieuwe wetgeving via een groot aantal presentaties aan brancheorganisaties en via praktische informatie en hulpmiddelen op de website. Met de andere EU-lidstaten heeft de AP normen de AVG uitgelegd in guidelines. In 2017 is bovendien een voorlichtingscampagne over de AVG voorbereid, die begin 2018 van start is gegaan. Ook beantwoordde de AP 9.500 vragen over de privacywetgeving, 8% meer dan in 2016. Die stijgende lijn zet zich voort in het eerste kwartaal van 2018. De AP kreeg toen drie keer zoveel vragen als in dezelfde maanden in 2017.

Een grotere en sterkere toezichthouder

De AVG brengt ook ingrijpende veranderingen mee voor het toezicht en de toezichthouder. De AP krijgt er diverse nieuwe taken en bevoegdheden bij, onder meer op het gebied van Europese samenwerking en bij de behandeling van klachten van burgers. Het onderzoeksbureau AEF heeft in 2017 in kaart gebracht dat de AP minimaal 2,5 keer groter moet worden om effectief toezicht te kunnen houden. In lijn hiermee heeft de AP het afgelopen jaar een reorganisatie doorgemaakt; de nieuwe organisatie heeft een grotere omvang en andere structuur. De formatie is in 2017 toegenomen van 76 naar 103 fte en is nog steeds groeiend.

Publicaties