Vergroot contrast

AP geeft groen licht voor verwerking persoonsgegevens door Dutch FilmWorks

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de voorgenomen verwerking van persoonsgegevens door Dutch FilmWorks B.V. (DFW) rechtmatig verklaard. DFW heeft voldoende waarborgen getroffen voor een behoorlijke en zorgvuldige verwerking van deze persoonsgegevens. Dat betekent dat DFW groen licht heeft van de AP om persoonsgegevens, zoals IP-adressen, te verzamelen van mensen die downloaden uit illegale bronnen. De AP heeft haar besluit op 6 december 2017 gepubliceerd in de Staatscourant. Tegen dit besluit kan nog beroep worden aangetekend.

DFW, een Nederlandse filmdistributeur, heeft bij de AP het voornemen gemeld om IP-adressen te verwerken van mensen die auteursrechtelijk beschermde titels uploaden via bittorrent netwerken, zonder dat ze dat wettelijk mogen. Het doel van de gegevensverwerking is om inbreuk op auteursrechten tegen te gaan.

Voorafgaand onderzoek

DFW heeft het voornemen om persoonsgegevens te verwerken die door eigen waarneming zijn verkregen, zonder dat de betrokkenen hierover worden geïnformeerd. Dat brengt bijzondere privacyrisico’s met zich mee. De AP heeft daarom een voorafgaand onderzoek ingesteld. De AP heeft onderzocht in hoeverre de voorgenomen gegevensverwerking in verhouding staat tot het doel dat DFW ermee wil bereiken.

Waarborgen

De AP stelt vast dat DFW voldoende waarborgen heeft getroffen voor een behoorlijke en zorgvuldige gegevensverwerking. Zo is er een gedragsregeling ('Protocol online handhaving auteursrechten') en een informatiebeveiligingsbeleid. De gedragsregeling bevat, onder meer, een afbakening van de doelgroep, beperkte bewaartermijnen, een klachtenregeling en een uitwerking van de rechten van betrokkenen die voor de noodzakelijke balans en correctiemogelijkheden zorgen.

Procedure

De AP heeft op 6 juli jl. een ontwerpbesluit gepubliceerd. Daarover zijn zienswijzen ingediend, die hebben geleid tot nader onderzoek door de AP. Dat is verwerkt in het definitieve besluit. Tegen het besluit kan beroep worden aangetekend door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend.

Beroep tegen besluit

Bent u belanghebbende? Dan kunt u beroep instellen tegen het besluit van de AP bij de rechtbank. U heeft 6 weken de tijd om een beroepschrift in te dienen. Deze termijn loopt vanaf 6 december 2017, de datum waarop het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant.

Het besluit en de onderliggende stukken liggen ter inzage van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 16.00 bij de AP, Bezuidenhoutseweg 30 te Den Haag. Wilt u inzage in de stukken, dan graag een afspraak maken via telefoonnummer 070-8888 500.

U kunt het besluit van de AP en het 'Protocol online handhaving auteursrechten' van DFW ook downloaden via ‘Publicaties’ op deze pagina.