Vergroot contrast

AP controleert maatregelen Abrona na dwangsom over zieke werknemers

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een last onder dwangsom opgelegd aan stichting Abrona. De sanctie volgde op de constatering van de AP dat de stichting in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens handelde bij ziekmelding van haar werknemers. In het dwangsombesluit geeft de privacytoezichthouder Abrona 2 maanden de tijd om haar werkwijze aan te passen en de onrechtmatige verwerking van gezondheidsgegevens te stoppen. De AP eist dat Abrona bij ziekmelding slechts registreert dat een werknemer ziek is en de mate van arbeidsongeschiktheid alleen registreert na tussenkomst van de bedrijfsarts. Abrona heeft aangegeven inmiddels maatregelen te hebben genomen. De AP controleert op dit moment of de maatregelen van Abrona voldoende zijn om de resterende overtreding te beëindigen. Als blijkt dat de stichting de overtreding niet binnen de gestelde termijn heeft beëindigd, moet zij een dwangsom betalen die kan oplopen tot een maximum van 50.000 euro.

Onderzoek AP

Stichting Abrona is gespecialiseerd in dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in de provincie Utrecht. Er werken 1300 werknemers en 800 vrijwilligers. Eerder onderzoek van de AP wees uit dat Abrona op verschillende punten in strijd met de privacywetgeving handelde bij de ziekmelding van haar werknemers.

Maatregelen Abrona

De stichting heeft naar aanleiding van het onderzoek van de toezichthouder diverse maatregelen genomen om de overtredingen te beëindigen. Bij een eerste controle hiervan bleek Abrona nog niet alle overtredingen ongedaan te hebben gemaakt. Zo bleek dat leidinggevenden nog steeds bij kortdurend verzuim de mate van arbeidsongeschiktheid in het verzuimsysteem invoerden zonder dat zij een bedrijfsarts hadden geraadpleegd.

Bedrijfsarts inschakelen noodzakelijk

Het vaststellen of en in welke mate een werknemer arbeidsongeschikt is, is uitsluitend een taak van de bedrijfsarts. Abrona zou dus hiervoor de arbodienst of bedrijfsarts moeten inschakelen.

Bezwaar

Stichting Abrona heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit van de AP. De AP heeft dit bezwaar in behandeling. De voorlopige voorzieningenrechter heeft een verzoek van Abrona tot schorsing van het dwangsombesluit onlangs afgewezen. De AP controleert op dit moment in hoeverre de door Abrona getroffen maatregelen voldoende zijn voor beëindiging van de overtreding binnen de gestelde termijn van 2 maanden.

Gerelateerd nieuws