Vergroot contrast

AP adviseert over ontwerpbesluit gebruik ANPR-gegevens door politie

De minister van Veiligheid en Justitie heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om advies gevraagd over het ontwerpbesluit vastleggen en bewaren kentekengegevens (ANPR) door de politie. De AP adviseert op passende wijze aandacht te schenken aan het advies.

In het ontwerpbesluit staan nadere regels om het wetsvoorstel ANPR uit te voeren. De regels gaan over de inzet en afstelling van de ANPR-camera’s, toegestane foutmarges, toegang tot de ANPR-gegevens, vastlegging (logging) van de raadpleging, automatische vernietiging en beveiliging van de gegevens.

Ook zijn in het besluit de nadere voorwaarden vastgelegd waaronder ANPR-gegevens aan het buitenland kunnen worden verstrekt.

Advies AP

De AP heeft over de volgende punten geadviseerd:

Verstrekking aan derden

Uit het wetsvoorstel blijkt dat bewaarde gegevens ook voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt en aan derden kunnen worden verstrekt als ze eenmaal zijn opgevraagd. De AP adviseert toe te lichten waarom bij verdere verwerking de oorspronkelijke regels niet meer van toepassing zouden zijn.

Verstrekking aan buitenland

De AP constateert dat de regels voor verstrekking aan derden afwijken van die voor verstrekking aan het buitenland of de BES-eilanden. De AP adviseert dit verschil toe te lichten.

Beveiliging

De AP adviseert de bepalingen over de beveiliging van de ANPR-gegevens uit te breiden.

Toelichting uitbreiden

Tot slot adviseert de AP de toelichting bij het ontwerpbesluit uit te breiden met (meer) informatie over bijvoorbeeld persoonsgebonden authenticatie, de begrippen ‘wissen’ versus ‘vernietigen’ en de beveiliging van de ANPR-gegevens.

Gerelateerd nieuws

Publicaties