Vergroot contrast

AP adviseert over implementatie Richtlijn gegevensbescherming politie en justitie

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) adviseerde in april 2017 over het wetsvoorstel Implementatie Richtlijn gegevensbescherming politie en justitie (Wijzigingswet). Het doel van dit wetsvoorstel is de Europese Richtlijn gegevensbescherming politie en justitie, die geldt per 25 mei 2018, om te zetten naar Nederlandse wetgeving. Hiervoor is het nodig om de huidige Wet politiegegevens (Wpg) en Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) aan te passen. Op 20 februari 2018 is het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend en daarmee openbaar geworden.

Toepassing Richtlijn

In het advies stelde de AP allereerst dat de voorgestelde wijzigingen in de Wpg en de Wjsg niet genoeg overeenkomen met de aanpassingen die nodig zijn en volgen uit de tekst van de Richtlijn. Het toepassingsgebied van de Richtlijn is volgens de AP breder dan het wetsvoorstel omschrijft.

Een van de gevolgen hiervan is dat niet steeds duidelijk is voor welke toepassingen deze Richtlijn geldt en voor welke andere de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit speelt bijvoorbeeld bij de hulpverleningstaak van de politie. 

Boetebevoegdheid

De AP heeft geadviseerd de boetebepalingen in het voorstel meer in lijn te brengen met de boetemogelijkheden van de AVG. Er wordt in de Wpg namelijk maar één artikel voorgesteld waarbij oplegging van een boete mogelijk is en de hoogte daarvan is relatief laag.

De AP vindt het verschil te groot met de bepalingen van de AVG, waarbij boetes kunnen worden opgelegd voor een groot aantal wetsovertredingen en waarbij de boetes voor overheidsorganisaties hoog kunnen oplopen.

Beveiliging

De AP merkte op dat de voorgestelde bepaling die de regels beschrijft voor de beveiliging van persoonsgegevens die politie en justitie verwerken, onvoldoende overeenkomt met de voorschriften voor informatiebeveiliging die de Richtlijn stelt.

Waarborgen

De AP heeft geadviseerd om betere waarborgen aan te brengen voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens. Ook zouden er volgens de AP betere waarborgen moeten zijn als politie of justitie, bijvoorbeeld door analyse van big data, geautomatiseerde besluiten neemt of profilering toepast.

Doorgifte van gegevens

Tot slot heeft de AP geadviseerd om de regels voor doorgifte van gegevens door politie of justitie buiten de EU aan te passen aan wat daarover in de Richtlijn staat.

Gerelateerd nieuws