Vergroot contrast

10.000 datalekken gemeld in 2017

In 2017 zijn 10.000 datalekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het aantal meldingen is in 2017 met ruim 70% toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor, van 5849 naar 10.009. De meeste datalekken werden gemeld door organisaties uit de sectoren zorg en welzijn, openbaar bestuur en financiële dienstverlening. Voorzitter Aleid Wolfsen: “We zien een flinke toename van het aantal gemelde datalekken. Het lijkt er enerzijds op dat de bekendheid van de meldplicht toeneemt. Anderzijds baart het ons zorgen dat de beveiliging nog vaak niet op orde is.”

Bij bijna de helft van de datalekken (47%) die in 2017 zijn gemeld, gaat het om persoonsgegevens die aan een verkeerde ontvanger zijn gestuurd. Meldingen van kwijtgeraakte persoonsgegevens door  bijvoorbeeld een verloren of gestolen laptop, usb-stick of tas met dossiers vormen 15% van het totale aantal gemelde datalekken. Het gaat in de meeste gevallen om NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum en BSN.

Overzicht feiten en cijfers 2017

Onderzoeken

De AP startte vorig jaar rond de 635 onderzoeken naar beveiliging en mogelijke datalekken. Hieronder vielen ook onderzoeken naar mogelijke datalekken bij organisaties die dit níet hebben gemeld bij de AP. Het komende jaar gaat de AP daar meer aandacht aan besteden.
Over het algemeen leidden de onderzoeken tot een waarschuwing en beëindiging van de overtreding. Een deel van de onderzoeken loopt nog.

Sectoren met de meeste meldingen

In 2017 kwamen de meeste meldingen van datalekken van organisaties uit de volgende sectoren:

  • gezondheid en welzijn (3105 meldingen)
  • openbaar bestuur (2000 meldingen) en
  • financiële dienstverlening (1984 meldingen)

In 2016 kwamen de meeste meldingen ook uit deze drie sectoren.

Meldplicht datalekken onder de AVG

Vanaf 25 mei 2018 geldt in de Europese Unie de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De meldplicht datalekken blijft onder de AVG grotendeels hetzelfde. De AVG stelt wel strengere eisen aan de registratie van datalekken. Een organisatie moet voortaan alle datalekken documenteren en niet meer alleen de gemelde datalekken. Daarnaast zijn de boetes vanaf 25 mei hoger. Vanaf 25 mei 2018 krijgen alle EU-landen te maken met de meldplicht datalekken. In Nederland lopen we daarop vooruit; sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken in Nederland.

Meer informatie

Gerelateerd nieuws