Vergroot contrast

Beleidsregels meldplicht datalekken (2015)

De beleidsregels meldplicht datalekken helpen organisaties om te bepalen of er sprake is van een datalek dat zij moeten melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en eventueel aan de betrokkenen.

Let op: de beleidsregels meldplicht datalekken gelden niet meer na 25 mei 2018. Vanaf die datum geldt de meldplicht datalekken uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). U kunt dan gebruik maken van de guidelines die de Europese toezichthouders hebben gepubliceerd over de meldplicht datalekken.

Lees ook het dossier Meldplicht datalekken