Advies wijziging Besluit allocatie arbeidskrachten intermediairs

Thema:

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft advies uitgebracht over een voorgestelde wijziging van het Besluit allocatie arbeidskrachten intermediairs.

Uitleners mogen alleen arbeidskrachten uitlenen als zij zijn toegelaten door de minister van SZW. Hiervoor moeten uitleners aan een aantal voorwaarden voldoen. De voorgestelde wijziging van het Besluit allocatie arbeidskrachten intermediairs bevat een nadere uitwerking van het toelatingsstelsel, waaronder de gegevensuitwisselingen tussen betrokken instanties.

De AP heeft enkele aanmerkingen bij het voorstel.

Download
Wetgevingsadvies