Google Analytics

Gebruikt u Google Analytics, dan verwerkt u met de analytische cookies persoonsgegevens van uw websitebezoekers. Dat heeft dus gevolgen voor hun privacy. U moet hierbij in principe zowel voldoen aan de Telecommunicatiewet (uw bezoekers informeren en om toestemming vragen) als aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Op deze pagina

Google Analytics privacyvriendelijk instellen

Zorgt u ervoor dat de cookies geen of geringe gevolgen hebben voor de privacy van uw websitebezoekers? Dan hoeft u geen toestemming meer te vragen voor de cookies. U kunt hiervoor de Handleiding privacyvriendelijk instellen Google Analytics van AP gebruiken. In 6 stappen leert u hoe u Google Analytics zo instelt dat u de privacy van uw bezoekers zo goed mogelijk beschermt.

Andere analytics-programma’s

De AP gaat hier specifiek in op Google Analytics, omdat dit de meest gebruikte analytics-dienst is op websites in Nederland. De AP wil hiermee geen oordeel geven over andere marktpartijen.

Er bestaat ook software die u op uw eigen webserver kunt installeren. Daarbij zijn de privacyrisico's veel kleiner.

Analytics en profiling

Er zijn ook marktpartijen die analytics-diensten combineren met profiling van websitebezoekers, bijvoorbeeld onder de noemer ‘audience measurement’.

Wordt met deze cookies informatie verzameld over het surfgedrag van individuele bezoekers aan meerdere websites gedurende een langere periode? En kunnen deze cookies worden gebruikt om mensen individueel te benaderen? Dan zijn het tracking cookies. U moet dan van tevoren toestemming aan uw bezoekers vragen.

Toestemming vragen

Op grond van artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet (Tw) bent u verplicht om toestemming te vragen aan uw websitebezoekers voor het plaatsen van tracking cookies en cookies voor ‘remarketing’.

U heeft op grond van de Tw geen toestemming nodig voor het plaatsen van analytische cookies, mits u die cookies alleen gebruikt om bezoekers te tellen en u de gegevens niet (ook) kan gebruiken om mensen anders te behandelen.

U verwerkt met dit soort analytische cookies nog steeds persoonsgegevens. Maar de verwerking is dan mogelijk met een beroep op de grondslag gerechtvaardigd belang. Dit houdt in dat u ook op grond van de AVG geen toestemming hoeft te vragen.

Uitzondering: wél toestemming vragen

Let op: toont u op uw website ook advertenties met Google DoubleClick- en/of AdWords en/of AdSense-diensten? Dan combineert Google de gegevens van de analytic-cookies met de advertentiegegevens. De cookies worden op dat moment tracking cookies.

Voor deze gegevensverwerking moet u wel toestemming vragen aan uw websitebezoekers. Het doorlopen van de 6 stappen om Google Analytics privacyvriendelijk in te stellen is dan niet voldoende om aan de AVG te voldoen.

Meer informatie

Artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet (Tw)