Persoonsgegevens op paspoort of identiteitskaart

Een paspoort of identiteitskaart bevat verschillende persoonsgegevens. Hier zitten gegevens bij waarmee organisaties extra voorzichtig moeten zijn. Anders ontstaan er privacyrisico’s. Zo is er risico op identiteitsfraude als organisaties kopieën maken van identiteitsbewijzen en die vervolgens slecht beveiligen. Er zijn daarom strenge regels voor wat organisaties met het identiteitsbewijs van mensen mogen doen.

Op deze pagina

Gegevens op paspoort of identiteitskaart

Op uw paspoort of identiteitskaart staan verschillende gegevens over u. Deze gegevens staan ook op de (verborgen) chip die in uw paspoort of identiteitskaart is opgenomen. Het enige verschil is dat uw foto op de chip in kleur is en op uw paspoort of identiteitskaart zelf in zwart-wit.

Op de chip van zowel het paspoort als de identiteitskaart staan de volgende gegevens:

  • voornaam of voornamen;
  • achternaam;
  • geboortedatum;
  • geboorteplaats;
  • geslacht;
  • lengte;
  • nationaliteit;
  • burgerservicenummer (BSN);
  • pasfoto.

Vingerafdrukken op chip paspoort

Op de chip in het paspoort staan twee vingerafdrukken. Op de chip in de identiteitskaart staan geen vingerafdrukken als u die op of na 20 januari 2014 heeft aangevraagd.

Uw vingerafdruk is een biometrisch persoonsgegeven. En dat is een bijzonder persoonsgegeven als het wordt gebruikt om u te identificeren.

U bent verplicht uw vingerafdrukken af te staan als u een paspoort aanvraagt. Uw gemeente bewaart uw  vingerafdrukken tijdelijk in de reisdocumentenadministratie. Heeft u uw aangevraagde paspoort opgehaald? Dan moet de gemeente uw vingerafdrukken uit de administratie verwijderen.

Bijzondere persoonsgegevens

Uw vingerafdruk is niet het enige bijzondere persoonsgegeven dat uw paspoort bevat. Ook uw foto is een bijzonder persoonsgegeven als daaruit uw ras/etniciteit of religie af te leiden is.

BSN op paspoort of identiteitskaart

Op uw paspoort of identiteitskaart staat uw burgerservicenummer (BSN). Dit is geen bijzonder persoonsgegeven, maar wel een gevoelig persoonsgegeven. Criminelen kunnen het BSN misbruiken voor identiteitsfraude.

Vanaf 30 augustus 2021 worden nieuwe paspoorten en identiteitskaarten uitgegeven met een QR-code. Het BSN staat daarbij in deze QR-code. Dat betekent dat het BSN niet meer zichtbaar is op een kopie, scan of foto van een paspoort of identiteitskaart. Het risico op identiteitsfraude is daardoor kleiner.

Omdat de QR-code het BSN bevat, mogen organisaties de QR-code niet zomaar uitlezen. Organisaties mogen het BSN namelijk alleen verwerken als dat in een wet staat.

Uitlezen chip paspoort of identiteitskaart

Organisaties die een documentlezer hebben, kunnen hiermee de chip in uw paspoort of identiteitskaart uitlezen. Of een organisatie uw persoonsgegevens uit de chip mag uitlezen en opslaan, hangt af van het doel hiervan. Het mag alleen in uitzonderlijke gevallen, onder meer als het in de wet staat.

Alleen instanties waar u een identiteitsbewijs met een chip kunt aanvragen, zoals uw gemeente, kunnen de vingerafdrukken in de chip in uw paspoort uitlezen. Andere instanties in Nederland en in het buitenland kunnen alleen toegang krijgen tot de vingerafdrukken in de chip als zij hiertoe geautoriseerd zijn door de Nederlandse overheid.