Vergroot contrast

Zienswijze Autoriteit Persoonsgegevens over systeem voor schuldendetectie (2011)

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in een zienswijze 4 vragen beantwoord van de Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus en de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVH/NVI). Deze vragen gaan over een door NVH/NVI voorgelegd ontwerp van een systeem voor schuldendetectie.

In de zienswijze concludeert de Autoriteit Persoonsgegevens dat het voorgelegde ontwerp in een aantal opzichten niet voldoet aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Zo ontbreekt een objectieve onderbouwing van een verband tussen de door NVH/NVI beoogde gegevensverwerking en het doel van het voorkomen van overkreditering. Dit brengt het risico met zich mee dat van veel meer mensen gegevens worden verwerkt dan noodzakelijk is voor het doel.

Creditscore

In het voorgelegde ontwerp is sprake van hergebruik van persoonsgegevens van consumenten. Deze gegevens worden verwerkt tot een zogeheten creditscore. De gevolgen van een dergelijke score kunnen groot zijn voor consumenten.

Een bepaalde score kan ertoe leiden dat een organisatie geen overeenkomst met iemand wil aangaan. Tegelijkertijd is niet uit te sluiten dat een organisatie wel een overeenkomst aangaat, maar compenseert voor het financiële risico door een hoger tarief in rekening te brengen.

Zie ook: dossier Kredietwaardigheid en schulden

Publicaties