Vergroot contrast

Zienswijze Autoriteit Persoonsgegevens over landelijke verwerking medische gegevens (2011)

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in een zienswijze 3 vragen beantwoord over een door Nictiz voorgelegd doorstartmodel voor de landelijke verwerking van medische gegevens via het zogeheten landelijk schakelpunt (LSP).

Het doorstartmodel beschrijft de juridische aspecten van een scenario waarin zorgaanbieders via het LSP patiëntgegevens vastleggen en uitwisselen zonder dat hiervoor een specifieke wettelijke regeling bestaat. De ontwikkeling van het doorstartmodel voor het LSP is een gevolg van het verwerpen van het wetsvoorstel voor het landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD) door de Eerste Kamer.

In de zienswijze stelt de Autoriteit Persoonsgegevens vast dat voor het vastleggen van patiëntgegevens in het LSP en voor de landelijke uitwisseling daarvan via het LSP toestemming van de betrokken patiënt noodzakelijk is. Dit doet de Autoriteit Persoonsgegevens op basis van de bestaande wettelijke bepalingen: de Wet bescherming persoonsgegevens en Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.

Zie ook: dossier Medisch dossier