Vergroot contrast

Zienswijzen

Nieuwe (technologische) ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat organisaties vragen hebben over de toepassing of uitleg van de privacywetgeving. In zo’n situatie kan een organisatie de Autoriteit Persoonsgegevens vragen om een standpunt in te nemen. Dit wordt een zienswijze genoemd.

Voorwaarden zienswijzen

Of de Autoriteit Persoonsgegevens een zienswijze geeft, hangt van een aantal criteria af. Zo bekijkt de Autoriteit Persoonsgegevens of het gaat om een nieuwe rechtsvraag. Dit houdt in dat de vraag niet te beantwoorden is aan de hand van bijvoorbeeld jurisprudentie.

Ook bekijkt de Autoriteit Persoonsgegevens hoe groot het maatschappelijk en/of economisch belang van de vraag is. Daarbij gaat het onder meer om de omvang, het belang en de (potentiële) risico’s van de verwerking van de persoonsgegevens.

Wilt u de Autoriteit Persoonsgegevens om een zienswijze vragen? Lees dan eerst de regels voor het verzoek om een zienswijze.

Overzicht zienswijzen

Publicaties