Vergroot contrast

Beleidsregels toepassing van ANPR door de politie (2009)

De beleidsregels (voorheen: richtsnoeren) toepassing van ANPR door de politie geven invulling aan de wettelijke normen die de politie moet naleven bij Automatic Number Plate Recognition (ANPR), oftewel automatische kentekenherkenning. De beleidsregels geven regels voor het bewaren, verwerken en vernietigen van de verzamelde gegevens.

Kentekens vergelijken

Met ANPR vergelijkt de politie gescande kentekens op automatische wijze met een selectie van kentekens die is opgeslagen in een bestaand politiebestand.

Deze vergelijking kan een 'hit' opleveren: een signaal dat een kenteken wordt herkend. De politie kan dan direct optreden, bijvoorbeeld door een auto in beslag te nemen of een boete te innen. Een 'no-hit' betekent dat een gescand kenteken niet voorkomt in het vergelijkingsbestand en dus niet wordt gezocht.

Lees ook dossier Cameratoezicht in het verkeer