Vergroot contrast

Beleidsregels publicatie van persoonsgegevens op internet (2007)

Op internet moeten persoonsgegevens op dezelfde zorgvuldige wijze worden verwerkt als in de 'gewone' wereld. Deze beleidsregels (voorheen: richtsnoeren) van de Autoriteit Persoonsgegevens verschaffen duidelijkheid over het toepassen van de Wet bescherming persoonsgegevens in een internetomgeving.

Op internet worden op heel veel manieren persoonsgegevens gepubliceerd, door overheidsinstellingen, bedrijven, journalisten en particulieren. Publicaties op internet zijn over het algemeen wereldwijd, 24 uur per dag, toegankelijk voor een potentieel zeer omvangrijk en divers publiek.

Het voordeel van deze grote toegankelijkheid heeft ook een keerzijde. Mensen van wie persoonsgegevens op internet staan, kunnen grote nadelen ondervinden van onjuiste, onvolledige of onnodige publicatie van hun persoonsgegevens.

Lees ook het dossier Persoonsgegevens op internet