Vergroot contrast

Beleidsregels kopie identiteitsbewijs (2012)

De beleidsregels (voorheen: richtsnoeren) kopie identiteitsbewijs verduidelijken de regels voor het overnemen van persoonsgegevens van identiteitsbewijzen (zoals paspoort en identiteitskaart) en het kopiëren of scannen hiervan.

Organisaties kopiëren steeds vaker het identiteitsbewijs van bijvoorbeeld klanten en relaties. Dit verschijnsel staat ook wel bekend als ‘kopietje paspoort’.

Het op grote schaal kopiëren of scannen van identiteitsdocumenten brengt echter privacyrisico’s met zich mee, zoals identiteitsfraude. Mensen kunnen hiervan jarenlang financiële en maatschappelijke schade ondervinden.

Een kopie maken van een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart is dan ook – op enkele uitzonderingen na – bij wet verboden. Bedrijven en organisaties in de private sector kunnen in de meeste gevallen voor legitimatie volstaan met de vraag aan klanten om hun paspoort of ander identiteitsdocument te tonen.

De beleidsregels bevatten ter illustratie veelvoorkomende situaties waarbij om een identiteitsbewijs wordt gevraagd, zoals bij hotels en sportscholen.

Lees ook het dossier Identiteitsbewijs

Publicaties