Vergroot contrast

Beleidsregels beveiliging van persoonsgegevens (2013)

De beleidsregels (voorheen: richtsnoeren) beveiliging van persoonsgegevens leggen uit hoe de Autoriteit Persoonsgegevens bij het onderzoeken en beoordelen van beveiliging van persoonsgegevens de beveiligingsnormen uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) toepast.

De beleidsregels vormen de verbindende schakel tussen het juridisch domein, met daarbinnen de eisen uit de Wbp, en het domein van de informatiebeveiliging, waarin de noodzakelijke kennis en kunde aanwezig is om daadwerkelijk aan die eisen te voldoen.

Beveiliging en risico's

Een gemiddelde persoon in Nederland zit met zijn gegevens in honderden tot duizenden bestanden, zowel van de overheid als van het bedrijfsleven. Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat zijn persoonsgegevens voldoende worden beveiligd.

Onvoldoende beveiliging kan leiden tot verlies en diefstal van persoonsgegevens. En vervolgens tot misbruik van de gegevens, bijvoorbeeld voor identiteitsfraude.

Lees ook het dossier Beveiliging van persoonsgegevens