Vergroot contrast

Collectieve winkelontzegging Den Haag Centrum

De Autoriteit Persoonsgegevens (tot 1 januari 2016 College bescherming persoonsgegevens) heeft de collectieve winkelontzegging van Binnenstad Den Haag goedgekeurd. Deze goedkeuring is geldig vanaf de datum van publicatie van het besluit in de Staatscourant (16 april 2007).

Zwarte lijst overlastgevers

De Haagse binnenstad is in het bezit van een Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Binnen het KVO Haagse Binnenstad werken ondernemers, Kamer van Koophandel, politie, HTM en gemeente samen aan een veiliger Haags centrum.

Eén van de actiepunten uit het plan van aanpak KVO Haagse Binnenstad is de collectieve winkelontzegging (CWO). De bedoeling van de CWO is de winkelcriminaliteit – van met name veelplegers – terug te dringen en aan te sluiten bij de aanpak van veelplegers waarmee eerder al in de regio Haaglanden is gestart.