Vergroot contrast

Collectieve winkel- en garageontzegging Rotterdam Zuidplein

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP; tot 1 januari 2016 College bescherming persoonsgegevens) heeft op 1 december 2015 de ‘Collectieve winkel- en garageontzegging Zuidplein’ van de winkeliersvereniging Rotterdam Zuidplein goedgekeurd.

Dit is een verlenging van de eerdere goedkeuring van de AP uit 2008. In 2015 stelde de AP vast dat de verwerking inhoudelijk niet is gewijzigd.

Zwarte lijst Rotterdam Zuidplein

De leden van Ondernemersvereniging Zuidplein hebben regelmatig te maken met verschillende vormen van criminaliteit en overlast, zoals diefstal, vernieling en bedreiging. De winkelcriminaliteit kan met de bestaande middelen onvoldoende worden bestreden.

Daarom heeft de ondernemersvereniging – als onderdeel van het Keurmerk Veilig Ondernemen – een waarschuwingslijst (zwarte lijst) ingesteld waarmee ondernemers elkaar op de hoogte kunnen brengen van (dreigende) overlast en criminaliteit.

De ondernemers kunnen zo nodig een waarschuwing of een collectief winkel- of garageverbod opleggen aan veelplegende criminelen en overlastgevers.