Vergroot contrast

Collectief winkelverbod Leeuwarden

De Autoriteit Persoonsgegevens (tot 1 januari 2016 College bescherming persoonsgegevens) heeft op 6 juli 2010 het collectief winkelverbod van de Leeuwarder Ondernemersvereniging goedgekeurd.

Zwarte lijst ongewenste klanten

In veel steden werken winkeliers, gemeente, politie en Openbaar Ministerie samen om veelplegende winkeldieven en structurele overlastveroorzakers aan te pakken.

Een van de instrumenten hiervoor is het opleggen van een collectief winkelverbod. Hiermee kunnen winkeliers ongewenste klanten toegang weigeren tot meerdere winkels binnen een specifiek winkelgebied.

Modelprotocol collectief winkelverbod

De Leeuwarder Ondernemersvereniging heeft een protocol opgesteld voor de toepassing van het winkelverbod. Dit protocol is ingericht volgens het Protocol (collectief) winkelverbod

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft dat modelprotocol eerder onderzocht en goedgekeurd. Daarom was nader onderzoek van het protocol van de Leeuwarder Ondernemersvereniging niet nodig.

Beheer modelprotocol

Per 11 juli 2016 heeft het Hoofdbedrijfschap Detailhandel het beheer voor het 'Protocol (collectief) winkelverbod' overgedragen aan het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).