Vergroot contrast

Incidenten- waarschuwingssysteem financiële instellingen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft per 1 april 2021 goedkeuring verleend aan het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI 2021). Dit protocol regelt de uitwisseling van gegevens over incidenten, zoals fraude en misleiding, tussen financiële instellingen. De instellingen kunnen bij de AP een individuele vergunning aanvragen om deel te mogen nemen aan het systeem.

Financiële instellingen (banken, verzekeraars, hypothecaire instellingen en financieringsondernemingen) worden regelmatig geconfronteerd met fraude en criminaliteit. Een van de maatregelen om dit tegen te gaan is een incidentenwaarschuwingssysteem. Dit systeem biedt aangesloten financiële instellingen de mogelijkheid om gegevens over frauderende (rechts)personen te registreren en uit te wisselen.

Waarborgen

Elke financiële instelling die wil deelnemen aan PIFI, moet zelf een vergunning aanvragen bij de AP. En moet zich houden aan de regels in het protocol. Als een instelling zich niet aan de regels van het protocol houdt, kan de AP de vergunning intrekken.

Gegevens uitwisselen

Financiële instellingen mogen niet zomaar gegevens uitwisselen. Hier is een strikte procedure voor. Als een instelling bijvoorbeeld een nieuwe klant of werknemer wil aannemen, mag deze instelling aan andere instellingen vragen of diegene geregistreerd staat. Dit wordt ook wel een ‘hit/no-hit’-systeem genoemd.

Staat de persoon in kwestie geregistreerd? Dan mag de instelling aan de andere instelling vragen naar gegevens over het incident. Als dat noodzakelijk en proportioneel is, mag de andere instelling de gegevens aan de vragende instelling verstrekken. Er komt geen centrale database waarin gezocht kan worden naar details over incidenten. 

Totstandkoming PIFI

PIFI is tot stand gekomen door de brancheorganisaties: Nederlandse Vereniging van Banken, Verbond van Verzekeraars, Stichting Fraudebestrijding Hypotheken, Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. 

Het protocol is in 2021 volledig herzien. De AP heeft het voor 5 jaar (t/m maart 2026) goedgekeurd. 

Zie ook: Goedkeuring PIFI 2011 en 2013