Vergroot contrast

Collectief winkelverbod Sneek

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft op 23 februari 2017 het collectief winkelverbod van de Vereniging van Sneeker Zakenlieden goedgekeurd.

Zwarte lijst ongewenste klanten

In veel plaatsen werken winkeliers, gemeente, politie en Openbaar Ministerie samen om veelplegende winkeldieven en structurele overlastveroorzakers aan te pakken.

Een van de instrumenten hiervoor is het opleggen van een collectief winkelverbod. Hiermee kunnen winkeliers ongewenste klanten toegang weigeren tot meerdere winkels binnen een specifiek winkelgebied.

Modelprotocol collectief winkelverbod

De Vereniging van Sneeker Zakenlieden heeft een protocol opgesteld voor de toepassing van het winkelverbod. Dit protocol is ingericht volgens het Protocol (collectief) winkelverbod.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft dat modelprotocol eerder onderzocht en goedgekeurd. Daarom was nader onderzoek van het protocol van de Vereniging van Sneeker Zakenlieden niet nodig.