Vergroot contrast

Gebruik uw privacyrechten

Uw persoonsgegevens zijn van u. Maar hoe houdt u grip op uw persoonsgegevens? We delen allemaal steeds meer informatie over onszelf. Soms bewust, vaak onbewust. Wilt u meer controle over wat organisaties van u weten? En wat ze vervolgens met uw gegevens doen? Maak dan gebruik van uw privacyrechten. Komt u er met de organisatie niet uit? Dan kunt u een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht op informatie

Hoe komt u te weten wat een organisatie precies met uw persoonsgegevens doet?

Lees meer over Recht op informatie

Recht op inzage

Wat kunt u doen als u wilt weten welke persoonsgegevens van u een organisatie heeft?

Lees meer over Recht op inzage

Recht op rectificatie

Hoe kunt u uw persoonsgegevens bij een organisatie laten wijzigen?

Lees meer over Recht op rectificatie

Recht op vergetelheid

Wanneer kunt u aan een organisatie vragen om uw persoonsgegevens te wissen?

Lees meer over Recht op vergetelheid

Recht op dataportabiliteit

Hoe kunt u uw persoonsgegevens laten overdragen?

Lees meer over Recht op dataportabiliteit

Recht van bezwaar

Hoe kunt u bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor direct marketing?

Lees meer over Recht van bezwaar

Recht op beperking van de verwerking

Wanneer kunt u een organisatie vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken?

Lees meer over Recht op beperking van de verwerking

Recht op menselijke blik bij besluiten

Wat kunt u doen tegen een automatisch besluit dat over u gaat en gevolgen voor u heeft?

Lees meer over Recht op menselijke blik bij besluiten

Klacht over gebruik persoonsgegevens

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met hoe een organisatie met uw persoonsgegevens omgaat?

Lees meer over Klacht over gebruik persoonsgegevens

Klacht melden bij de AP

Wanneer en hoe kunt u een privacyklacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)?

Lees meer over Klacht melden bij de AP