Vergroot contrast

Privacycheck

Privacybescherming is een verantwoordelijkheid van alle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Organisaties kunnen verschillende maatregelen nemen om aan deze verantwoordelijkheid - en aan de wettelijke normen - te voldoen.

Zo kan een organisatie er al bij het ontwerpen van producten en diensten voor zorgen dat persoonsgegevens worden beschermd. Dit heet privacy by design. Ook voor de organisatie zelf levert dit voordelen op.

Vervolgens kan een organisatie zelf controleren of een product of dienst daadwerkelijk privacyproof is. Een privacy impact assessment (PIA) is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Door een PIA krijgt de organisatie inzicht in de risico’s die de gegevensverwerking met zich meebrengt voor de betrokkenen (de mensen van wie de organisatie persoonsgegevens verwerkt).

Tot slot kunnen organisaties nagaan of zij persoonsgegevens op de juiste wijze beschermen (als organisatie) en daarmee voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit doen ze door een zogeheten compliance check te (laten) uitvoeren.

Let op: vanaf 25 mei 2018 gelden er nieuwe Europese privacyregels. Uw organisatie kan dan verplicht zijn een data protection impact assessment (DPIA) uit te voeren.