Vergroot contrast

Gedragscode voor particuliere recherchebureaus 2016

De Autoriteit Persoonsgegevens (tot 1 januari 2016 CBP) heeft de ‘Privacygedragscode sector particuliere onderzoeksbureaus’ van de Nederlandse Veiligheidsbranche (voorheen: Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties) goedgekeurd. Bij besluit van 29 februari 2016 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens verklaard dat deze gedragscode een juiste uitwerking vormt van de Wet bescherming persoonsgegevens en andere wettelijke bepalingen voor de verwerking van persoonsgegevens. De goedkeurende verklaring is gepubliceerd in de Staatscourant van 9 maart 2016 en geldt voor een termijn van 5 jaar.

Gedragscode voor particuliere recherchebureaus 2009

In 2009 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens ook een dergelijke goedkeurende verklaring afgegeven voor de gedragscode voor de particuliere recherchebureaus. Deze goedkeurende verklaring gold voor de duur van vijf jaar en  is op 28 oktober 2014 verlopen. Deze gedragscode uit 2009 is inmiddels in de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus algemeen verbindend verklaard voor alle recherchebureaus. Dat houdt in dat alle particuliere recherchebureaus zich aan deze gedragscode moeten houden. Ook het naleven ervan is een voorwaarde voor het verkrijgen van een vergunning.

De gedragscode 2016 is bindend voor de recherchebureaus die lid zijn van de Nederlandse Veiligheidsbranche (de NVB). Voor zover deze gedragscode aanvullende normen stelt ten opzichte van de gedragscode uit 2009 die algemeen verbindend is verklaard, moeten recherchebureaus die lid zijn van de NVB zich ook daar aan te houden.

Particuliere recherche

De particuliere recherche is een sector die vergaande methoden van particulier onderzoek toepast. Hierbij gaat het onder meer om heimelijke observatie, het afluisteren van telefoongesprekken en het onderscheppen van e-mail. Op particuliere recherchebureaus is naast de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) van toepassing.