Vergroot contrast

Vacature Senior inspecteur Eerstelijns onderzoek

De Autoriteit Persoonsgegevens is de onafhankelijke toezichthouder in Nederland die de bescherming van persoonsgegevens bevordert en bewaakt.

We leven in een datagedreven wereld waarin technologische ontwikkelingen sneller gaan dan ooit. Daarvan kan iedereen profiteren, maar innovatie mag niet ten koste gaan van het grondrecht om persoonsgegevens te (kunnen) beschermen. Daarvoor is noodzakelijk dat mensen zeggenschap hebben en houden over hun digitale sporen. Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywetgeving van toepassing: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging. Deze wetgeving versterkt de privacyrechten van alle inwoners in de EU, eist meer van organisaties en geeft de Europese privacytoezichthouders steviger bevoegdheden. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bevordert dat overheden en bedrijven, maar ook mensen zelf hun verantwoordelijkheid nemen bij de bescherming van hun persoonsgegevens. Dit doen wij door te informeren over regels en risico’s en te adviseren over wet- en regelgeving. Wij stimuleren organisaties om privacyvriendelijke systemen en processen toe te passen en bewaken naleving van de regels door onafhankelijk onderzoek te doen naar (mogelijke) overtredingen. Als het nodig is, treden wij handhavend op.

Wij zoeken een Senior inspecteur Eerstelijns onderzoek (32-36 uur per week)

 

Dit wordt jouw rol
Als senior inspecteur ben je werkzaam bij de Afdeling Eerstelijns onderzoek van de directie Klantcontact en Controlerend onderzoek (KCO). Je levert een bijdrage aan de realisatie van de doelen van deze afdeling en denkt proactief mee waar het de jaarplannen van de afdeling betreft. Je hebt een breed takenpakket en werkt nauw samen met je collega’s, in het bijzonder van de afdeling  Informatie- en Meldpunt Privacy en de Afdeling Controlerend onderzoek,  maar ook met collega’s werkzaam in andere directies van de AP.

Sinds 25 mei 2018 heeft de AP de taak om klachten te behandelen van burgers en andere betrokkenen als er sprake is van een mogelijke inbreuk op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Als senior inspecteur bij Eerstelijns onderzoek ben je belast met het behandelen van deze klachten en het doen van kortdurend en inhoudelijk (bureau) onderzoek naar aanleiding van klachten of signalen over mogelijke privacy schendingen.  Je bent in staat handhavingsverzoeken van burgers op te pakken en conform de wettelijke eisen af te handelen.  Je hebt een uitstekend gevoel voor wat er maatschappelijk speelt en welke klachten zich lenen voor nader onderzoek. Je maakt daarbij actief de verbinding met collega’s van andere afdelingen om gezamenlijk tot een goed resultaat te komen. Je bent analytisch sterk, kunt snel en makkelijk schakelen tussen verschillende werkzaamheden, ook onder tijdsdruk, en je bent zorgvuldig. Ook ben je in staat datalekmeldingen conform de wettelijke eisen af te handelen. Voorts neem je deel aan AP brede projecten en lever je  daaraan een bijdrage als projectlid.

Competenties

 • analyseren
 • creativiteit
 • omgevingsbewustzijn
 • oordeelsvorming
 • overtuigingskracht
 • plannen en organiseren
 • samenwerken

Verder heb je

 • academisch werk- en denkniveau, afgeronde studie Rechten (bij voorkeur bestuursrecht / informaticarecht)
 • kennis van de privacywetgeving en bekend met bestuursrechtelijke procedures;
 • de vaardigheid om goede en bondige onderzoeksrapporten te schrijven;
 • inschattingsvermogen; je kunt de implicaties van een klacht en/of melding voor de AP goed inschatten/vaststellen;
 • affiniteit met technologie, technologische kennis is een pre;
 • ervaring met projectmatig werken is een pre;
 • goede communicatieve vaardigheden;
 • het vermogen om snel in nieuwe onderwerpen thuis te raken;
 • kennis met het verzamelen van bewijs in een juridische context;
 • een goede beheersing van de Engelse taal (Engels is de voertaal bij de Europese samenwerking);
 • een integrale blik, ben je verbindend en gericht op samenwerken;

Jouw arbeidsvoorwaardenpakket

 • salaris in aanloopschaal 10 (max. €4.106,12 bruto/maand) of schaal 11 (max. €4.605 bruto/maand), afhankelijk van je kennis en ervaring;
 • 13e maand;
 • betaald ouderschapsverlof;
 • 165,6 vakantie-uren per kalenderjaar (op basis van een 36-urige werkweek), extra verlof voor oudere collega’s en mogelijkheid opbouw compensatie-uren;
 • een uitstekend vervoersplan met voorzieningen voor gebruik van ov of fiets;
 • de mogelijkheid een collectieve (aanvullende) ziektekostenverzekering af te sluiten;
 • loopbaanbegeleiding en goede opleidingsmogelijkheden;

Over de Autoriteit Persoonsgegevens

De AP is volop in beweging. De rol en de structuur van de organisatie zijn ingrijpend gewijzigd als gevolg van de nieuwe Europese privacywetgeving. De internationale context waarbinnen de AP opereert is steeds belangrijker. Zo heeft de AP sinds 25 mei zitting in de nieuwe European Data Protection Board (EDPB) waarin alle Europese privacytoezichthouders zijn verenigd. De EDPB kan bindende besluiten nemen waaraan nationale privacytoezichthouders zich moeten houden. Ook is de AP in de EU de ‘leidende toezichthouder’ voor internationale organisaties met een hoofdvestiging in Nederland. De AP werkt daarbij nauw samen met haar Europese collegatoezichthouders. Verder geeft de AP actief voorlichting aan burgers en organisaties over rechten en risico’s op privacygebied. Een andere belangrijke taak is de behandeling van klachten van burgers over overheden en bedrijven.

De AP bestaat uit een voorzitter en een vicevoorzitter en heeft een secretariaat bestaande uit alle medewerkers. Bij de AP werken op dit moment zo’n 133 mensen. Je werkt met betrokken collega’s en er is een gezonde balans tussen presteren en leren. Ieder gunt een ander z'n successen en we helpen elkaar waar dat kan of nodig is. Bij de AP word je dagelijks uitgedaagd om je kennis, kunde en creativiteit in de strijd te werpen. De AP stimuleert de ontwikkeling van individuele medewerkers en werkt aan de organisatie om een moderne toezichthouder te zijn. Daarbij stellen wij duidelijke professionele eisen aan onszelf en elkaar. De AP handelt volgens de kernwaarden onafhankelijk, open, deskundig en effectief.

Eigen rechtspersoonlijkheid
De AVG vereist dat de AP een onafhankelijke positie heeft. Dit heeft ertoe geleid dat de AP op korte termijn een eigen rechtspersoonlijkheid zal hebben. Hoewel medewerkers van de AP hiermee geen rijksambtenaar (meer) zijn, zijn zij wel ambtenaar en wordt voor de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden ook aangesloten bij de cao Rijk. Hiermee blijven ook het ARAR en het BBRA op de medewerkers van de AP van toepassing.

Word je hier enthousiast van?

Heb jij affiniteit met het thema privacy? Werk je  graag voor een organisatie die volop in het nieuws is? En heb jij de ervaring die relevant is voor de nieuwe organisatie en rol van de AP?

Dan nodigen we je van harte uit om via de website Werken voor Nederland te solliciteren op deze functie!

Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met onze afdeling HR,  voor inhoudelijke vragen met Janneke van der Weegen (waarnemend afdelingshoofd Eerstelijns onderzoek) of Gerard Bukkems (directeur Klantcontact en Controlerend onderzoek).
Wij zijn bereikbaar via 070-8888500.