Vergroot contrast

Vacature Senior Inspecteur Controlerend onderzoek Internationaal

De Autoriteit Persoonsgegevens is de onafhankelijke toezichthouder in Nederland die de bescherming van persoonsgegevens bevordert en bewaakt.

We leven in een datagedreven wereld waarin technologische ontwikkelingen sneller gaan dan ooit. Daarvan kan iedereen profiteren, maar innovatie mag niet ten koste gaan van het grondrecht om persoonsgegevens te (kunnen) beschermen. Daarvoor is noodzakelijk dat mensen zeggenschap hebben en houden over hun digitale sporen. Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywetgeving van toepassing: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging. Deze wetgeving versterkt de privacyrechten van alle inwoners in de EU, eist meer van organisaties en geeft de Europese privacytoezichthouders steviger bevoegdheden. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bevordert dat overheden en bedrijven, maar ook mensen zelf hun verantwoordelijkheid nemen bij de bescherming van hun persoonsgegevens. Dit doen wij door te informeren over regels en risico’s en te adviseren over wet- en regelgeving. Wij stimuleren organisaties om privacyvriendelijke systemen en processen toe te passen en bewaken naleving van de regels door onafhankelijk onderzoek te doen naar (mogelijke) overtredingen. Als het nodig is, treden wij handhavend op.

 

Wij zoeken een Senior Inspecteur Controlerend onderzoek Internationaal (32-36 uur per week)

 

Dit wordt jouw rol
Als Senior inspecteur Controlerend onderzoek Internationaal ben je werkzaam bij de afdeling Beleid, Internationaal en Strategie (BIS) van de directie Beleid, Internationaal, Strategie en Communicatie (BISC). Je levert een bijdrage aan de realisatie van de doelen van deze afdeling en denkt proactief mee waar het de jaarplannen van de afdeling betreft. Je werkt niet alleen nauw samen met je collega’s van Internationaal, maar ook met collega’s van andere afdelingen zoals Controlerend onderzoek Nationaal.

Je voert internationale ambtshalve onderzoeken uit die omvangrijk zijn en veelal complex. Je bent betrokken bij het behandelen van omvangrijke zaken binnen het ‘één-loketmechanisme’ en het behandelen van verzoeken tot wederzijdse bijstand. Door de intensieve Europese samenwerking met andere toezichthouders kan het voorkomen dat je een rol speelt in ‘joint investigation teams’.

Omdat de internationale ambtshalve onderzoeken veelal worden opgestart naar aanleiding van actuele gebeurtenissen heb je een uitstekend gevoel voor wat er maatschappelijk speelt in en buiten Europa. Je politieke en bestuurlijke sensitiviteit zijn van groot belang bij de uitvoering van je werkzaamheden.

Competenties

 • analyseren
 • creativiteit
 • omgevingsbewustzijn
 • oordeelsvorming
 • overtuigingskracht
 • plannen en organiseren
 • samenwerken

Verder heb je

 • academisch werk- en denkniveau
 • ervaring met het uitvoeren van (technologische) onderzoeken (in een internationale context) en  het verzamelen van bewijs
 • kennis over (regelgeving inzake) dataprotectie en affiniteit met technologie
 • ervaring met zakelijk schrijven
 • de vaardigheid om goede en bondige onderzoeksrapporten te schrijven
 • uitstekende communicatieve vaardigheden in de Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk (Engels is de voertaal in de European Data Protection Board waarin alle Europese privacytoezichthouders samenwerken)
 • inschattingsvermogen; je kunt de implicaties van een klacht en/of melding voor de AP op ‘internationaal niveau’ goed overzien
 • een integrale blik; je bent verbindend en gericht op samenwerken (ook in Europees verband)
 • inzicht in de organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke context van de AP

Jouw arbeidsvoorwaardenpakket

 • salaris in schaal 12 (max. €5292,12 bruto/maand) of 13 (max. €5919,51 bruto/maand), afhankelijk van kennis en ervaring
 • 13e maand
 • betaald ouderschapsverlof
 • 165,6 vakantie-uren per kalenderjaar (op basis van een 36-urige werkweek), extra verlof voor oudere collega’s en mogelijkheid opbouw compensatie-uren
 • een uitstekend vervoersplan met voorzieningen voor gebruik van ov of fiets
 • de mogelijkheid een collectieve (aanvullende) ziektekostenverzekering af te sluiten
 • loopbaanbegeleiding en goede opleidingsmogelijkheden

Over de Autoriteit Persoonsgegevens

De AP is volop in beweging. De rol en de structuur van de organisatie zijn ingrijpend gewijzigd als gevolg van de nieuwe Europese privacywetgeving. De internationale context waarbinnen de AP opereert is steeds belangrijker. Zo heeft de AP sinds 25 mei zitting in de nieuwe European Data Protection Board (EDPB) waarin alle Europese privacytoezichthouders zijn verenigd. De EDPB kan bindende besluiten nemen waaraan nationale privacytoezichthouders zich moeten houden. Ook is de AP in de EU de ‘leidende toezichthouder’ voor internationale organisaties met een hoofdvestiging in Nederland. De AP werkt daarbij nauw samen met haar Europese collegatoezichthouders. Verder geeft de AP actief voorlichting aan burgers en organisaties over rechten en risico’s op privacygebied. Een andere belangrijke taak is de behandeling van klachten van burgers over overheden en bedrijven.

De AP bestaat uit een voorzitter en een vicevoorzitter en heeft een secretariaat bestaande uit alle medewerkers. Bij de AP werken op dit moment zo’n 133 mensen. Je werkt met betrokken collega’s en er is een gezonde balans tussen presteren en leren. Ieder gunt een ander z'n successen en we helpen elkaar waar dat kan of nodig is. Bij de AP word je dagelijks uitgedaagd om je kennis, kunde en creativiteit in de strijd te werpen. De AP stimuleert de ontwikkeling van individuele medewerkers en werkt aan de organisatie om een moderne toezichthouder te zijn. Daarbij stellen wij duidelijke professionele eisen aan onszelf en elkaar. De AP handelt volgens de kernwaarden onafhankelijk, open, deskundig en effectief.

Eigen rechtspersoonlijkheid
De AVG vereist dat de AP een onafhankelijke positie heeft. Dit heeft ertoe geleid dat de AP op korte termijn een eigen rechtspersoonlijkheid zal hebben. Hoewel medewerkers van de AP hiermee geen rijksambtenaar (meer) zijn, zijn zij wel ambtenaar en wordt voor de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden ook aangesloten bij de cao Rijk. Hiermee blijven ook het ARAR en het BBRA op de medewerkers van de AP van toepassing.

Word je hier enthousiast van?

Heb jij affiniteit met het thema privacy? Werk je  graag voor een organisatie die volop in het nieuws is? En heb jij de ervaring die relevant is voor de nieuwe organisatie en rol van de AP?

Dan nodigen we je van harte uit om via de website Werken voor Nederland te solliciteren op deze functie!

Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met onze afdeling HR,  voor inhoudelijke vragen met Bas van Bockel, afdelingshoofd Beleid, Internationaal en Strategie.
Wij zijn bereikbaar via 070-8888500.