Vergroot contrast

Vacature Hoofd Technologie & Beveiliging

De Autoriteit Persoonsgegevens is de onafhankelijke toezichthouder in Nederland die de bescherming van persoonsgegevens bevordert en bewaakt.

We leven in een datagedreven wereld waarin technologische ontwikkelingen sneller gaan dan ooit. Daarvan kan iedereen profiteren, maar innovatie mag niet ten koste gaan van het grondrecht om persoonsgegevens te (kunnen) beschermen. Daarvoor is noodzakelijk dat mensen zeggenschap hebben en houden over hun digitale sporen. Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywetgeving van toepassing: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging. Deze wetgeving versterkt de privacyrechten van alle inwoners in de EU, eist meer van organisaties en geeft de Europese privacytoezichthouders steviger bevoegdheden. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bevordert dat overheden en bedrijven, maar ook mensen zelf hun verantwoordelijkheid nemen bij de bescherming van hun persoonsgegevens. Dit doen wij door te informeren over regels en risico’s en te adviseren over wet- en regelgeving. Wij stimuleren organisaties om privacyvriendelijke systemen en processen toe te passen en bewaken naleving van de regels door onafhankelijk onderzoek te doen naar (mogelijke) overtredingen. Als het nodig is, treden wij handhavend op.

 

Wij zoeken een Hoofd Technologie & Beveiliging (32-36 uur per week)

 

Dit wordt jouw rol
Je geeft leiding aan de afdeling Technologie & Beveiliging. De afdeling Technologie & Beveiliging vormt het kenniscentrum voor technologische expertise binnen de AP. Deze expertise wordt ingezet voor de verschillende taken van de AP op het gebied van het bevorderen en het bewaken van de bescherming van persoonsgegevens. De medewerkers van de afdeling werken mee in (internationale) controlerende onderzoeken, onderzoeken naar datalekken, handhaving en beoordelingen of bedrijven en organisaties de juiste beveiligingsmaatregelen ter bescherming van persoonsgegevens hebben genomen. Daarnaast doet de afdeling onderzoek naar nieuwe technologische fenomenen en vormt zij een visie over de stand van de techniek bezien in het licht van de privacywetgeving. Ook levert je afdeling input op het terrein van beveiliging en technologie voor internationale vergaderingen van de gezamenlijke Europese privacytoezichthouders.

Je bent goed in staat om complexe technologische kwesties en signalen uit de buitenwereld te vertalen naar het werkterrein van de AP. Je bent integer en in staat verbindingen te leggen, zowel extern als met al je collega’s binnen de AP (integraal werken en denken).
De afdeling Technologie & Beveiliging is in opbouw. Je bent verantwoordelijk voor de verdere inrichting van de afdeling en de realisatie van de afdelingsdoelen. Je bent lid van het MT van de directie Systeemtoezicht, Technologie & Beveiliging en rapporteert aan de directeur.

Competenties

 • organisatiesensitiviteit
 • bestuurssensitiviteit
 • omgevingsbewustzijn
 • netwerken
 • aansturen organisatie
 • aansturen groep
 • ontwikkelen medewerkers
 • reflecteren

Verder heb je:

 • academisch werk- en denkniveau
 • relevante en actuele kennis op het terrein van (data-)beveiliging en technologie
 • de competenties om de afdeling uit te bouwen en de samenwerking met andere afdelingen binnen de AP verder vorm te geven
 • goede communicatieve vaardigheden; in staat om technologische ontwikkelingen te vertalen naar een breed publiek en op te treden als ambassadeur van de AP
 • de vaardigheden om ook als meewerkend ‘voorman’ te kunnen fungeren
 • een goede beheersing van de Engelse taal (Engels is de voertaal in de European Data Protection Board waarin alle Europese privacytoezichthouders samenwerken)
 • een integrale blik, ben je verbindend, netwerkgericht en gericht op samenwerken
 • ervaring met het coachen van (junior) collega’s
 • ervaring met leidinggeven
 • ervaring met strategische advisering

Jouw arbeidsvoorwaardenpakket

 • salaris in schaal 14 (max. €6.543,69 bruto/maand)
 • 13e maand
 • betaald ouderschapsverlof
 • 165,6 vakantie-uren per kalenderjaar (op basis van een 36-urige werkweek), extra verlof voor
 • oudere collega’s en mogelijkheid opbouw compensatie-uren
 • een uitstekend vervoersplan met voorzieningen voor gebruik van ov of fiets
 • de mogelijkheid een collectieve (aanvullende) ziektekostenverzekering af te sluiten
 • loopbaanbegeleiding en goede opleidingsmogelijkheden

Over de Autoriteit Persoonsgegevens

De AP is volop in beweging. De rol en de structuur van de organisatie zijn ingrijpend gewijzigd als gevolg van de nieuwe Europese privacywetgeving. De internationale context waarbinnen de AP opereert is steeds belangrijker. Zo heeft de AP sinds 25 mei zitting in de nieuwe European Data Protection Board (EDPB) waarin alle Europese privacytoezichthouders zijn verenigd. De EDPB kan bindende besluiten nemen waaraan nationale privacytoezichthouders zich moeten houden. Ook is de AP in de EU de ‘leidende toezichthouder’ voor internationale organisaties met een hoofdvestiging in Nederland. De AP werkt daarbij nauw samen met haar Europese collegatoezichthouders. Verder geeft de AP actief voorlichting aan burgers en organisaties over rechten en risico’s op privacygebied. Een andere belangrijke taak is de behandeling van klachten van burgers over overheden en bedrijven.

De AP bestaat uit een voorzitter en een vicevoorzitter en heeft een secretariaat bestaande uit alle medewerkers. Bij de AP werken op dit moment zo’n 133 mensen. Je werkt met betrokken collega’s en er is een gezonde balans tussen presteren en leren. Ieder gunt een ander z'n successen en we helpen elkaar waar dat kan of nodig is. Bij de AP word je dagelijks uitgedaagd om je kennis, kunde en creativiteit in de strijd te werpen. De AP stimuleert de ontwikkeling van individuele medewerkers en werkt aan de organisatie om een moderne toezichthouder te zijn. Daarbij stellen wij duidelijke professionele eisen aan onszelf en elkaar. De AP handelt volgens de kernwaarden onafhankelijk, open, deskundig en effectief.

Eigen rechtspersoonlijkheid
De AVG vereist dat de AP een onafhankelijke positie heeft. Dit heeft ertoe geleid dat de AP op korte termijn een eigen rechtspersoonlijkheid zal hebben. Hoewel medewerkers van de AP hiermee geen rijksambtenaar (meer) zijn, zijn zij wel ambtenaar en wordt voor de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden ook aangesloten bij de cao Rijk. Hiermee blijven ook het ARAR en het BBRA op de medewerkers van de AP van toepassing.

Word je hier enthousiast van?

Heb jij affiniteit met het thema privacy? Werk je  graag voor een organisatie die volop in het nieuws is? En heb jij de ervaring die relevant is voor de nieuwe organisatie en rol van de AP?

Dan nodigen we je van harte uit om via de website Werken voor Nederland te solliciteren op deze functie!

Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met onze afdeling HR,  voor inhoudelijke vragen met Cecile Schut, Directeur Systeemtoezicht, Beveiliging en Technologie.
Wij zijn bereikbaar via 070-8888500.