Vergroot contrast

Vacature hoofd Handhaven

De Autoriteit Persoonsgegevens is de onafhankelijke toezichthouder in Nederland die de bescherming van persoonsgegevens bevordert en bewaakt. We leven in een datagedreven wereld waarin technologische ontwikkelingen sneller gaan dan ooit. Daarvan kan iedereen profiteren, maar innovatie mag niet ten koste gaan van het grondrecht om persoonsgegevens te (kunnen) beschermen. Daarvoor is noodzakelijk dat mensen zeggenschap hebben en houden over hun digitale sporen. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Inmiddels is ook de Richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging van kracht, zoals geïmplementeerd in de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens. Deze wetgeving versterkt de privacyrechten van alle inwoners in de EU, eist meer van organisaties en geeft de Europese privacytoezichthouders steviger bevoegdheden.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bevordert dat overheden en bedrijven, maar ook mensen zelf hun verantwoordelijkheid nemen bij de bescherming van hun persoonsgegevens. Dit doen wij door te informeren over regels en risico’s en te adviseren over wet- en regelgeving. Wij stimuleren organisaties om privacyvriendelijke systemen en processen toe te passen en bewaken naleving van de regels door onafhankelijk onderzoek te doen naar (mogelijke) overtredingen. Als het nodig is, treden wij handhavend op.

Wij zoeken een Hoofd Handhaven (32 - 36 uur per week)

Dit wordt jouw rol

Als handhavingsjurist met ruime ervaring geef je leiding aan een afdeling van op dit moment circa 11 FTE. Je hebt visie en lef en bent het boegbeeld van de afdeling. Je draagt verantwoordelijkheid voor de realisatie van de doelstellingen van de afdeling en voor de kwaliteit van haar producten. De afdeling Handhaven draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van handhavingstrajecten, zoals het opleggen van bestuurlijke boetes en herstelsancties. Je bent lid van het MT van de directie Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering en rapporteert aan de directeur.

Met de komst van de AVG zijn hoge ambities gesteld en is het handhavingsinstrumentarium van de toezichthouder fors uitgebreid. Dit brengt grote uitdagingen mee. Je analytische vaardigheden in combinatie met creativiteit, de vaardigheid om snel te kunnen schakelen, stressbestendigheid en doorzettingsvermogen stellen je in staat om de benodigde resultaten te behalen.

Je bent een prettige collega en leidinggevende en in staat verbindingen te leggen met al je collega’s binnen de AP (integraal werken en denken), maar met name ook met je collega’s die werkzaam zijn bij de onderzoeksafdelingen en de afdeling Beveiliging en technologie. Bovendien onderhoud je goede relaties buiten de AP met onder andere je collega’s van de andere privacytoezichthouders binnen Europa.

Competenties Manager

 • organisatiesensitiviteit
 • bestuurssensitiviteit
 • omgevingsbewustzijn
 • aansturen groep
 • aansturen organisatie
 • ontwikkelen medewerkers
 • reflecteren
 • netwerken

Verder heb je:

 • een afgeronde WO-opleiding Rechten
 • ervaring of affiniteit met de onderliggende waarden van de privacywetgeving
 • uitstekende kennis van en ruime ervaring met bestuurlijke handhaving (hoofdstuk 5 Awb, bewijsrecht) en Europees (bestuurs)recht
 • de vaardigheden om ook als meewerkend ‘voorman’ te kunnen fungeren
 • ervaring met leidinggeven
 • ervaring met het bevorderen van horizontale samenwerking binnen een organisatie
 • ervaring met strategisch adviseren over handhaven
 • ervaring met het inrichten van processen
 • uitstekende communicatieve vaardigheden
 • een goede beheersing van de Engelse taal (Engels is de voertaal bij de Europese samenwerking)
 • internationale werkervaring (een pré)

Over de Autoriteit Persoonsgegevens

De AP is volop in beweging. De rol en de structuur van de organisatie zijn ingrijpend gewijzigd als gevolg van de nieuwe Europese privacywetgeving. Tevens heeft de AP per 1 januari 2019 eigen rechtspersoonlijkheid verkregen ter versterking van haar onafhankelijke positie.
De internationale context waarbinnen de AP opereert is steeds belangrijker. Zo heeft de AP sinds 25 mei 2018 zitting in de nieuwe European Data Protection Board (EDPB) waarin alle Europese privacytoezichthouders zijn verenigd. De EDPB kan bindende besluiten nemen waaraan nationale privacytoezichthouders zich moeten houden. Ook is de AP in de EU de ‘leidende toezichthouder’ voor internationale organisaties met een hoofdvestiging in Nederland. De AP werkt daarbij nauw samen met haar Europese collega-toezichthouders. Verder geeft de AP actief voorlichting aan burgers en organisaties ov er rechten en risico’s op privacygebied. Een andere belangrijke taak is de behandeling van klachten van burgers over overheden en bedrijven.

Bij de AP werken op dit moment ongeveer 190 mensen. Je werkt met betrokken collega’s en er is een gezonde balans tussen presteren en leren. Ieder gunt een ander zijn/haar successen en we helpen elkaar waar dat kan of nodig is. Bij de AP word je dagelijks uitgedaagd om je kennis, kunde en creativiteit in de strijd te werpen. De AP stimuleert de ontwikkeling van individuele medewerkers en werkt aan de organisatie om een moderne toezichthouder te zijn. Daarbij stellen wij duidelijke professionele eisen aan onszelf en elkaar. De AP handelt volgens de kernwaarden onafhankelijk, open, deskundig en effectief.

Jouw arbeidsvoorwaardenpakket

 • salaris in schaal 14 (maximaal € 7.046,67 per maand)
 • 13e maand
 • maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden)
 • naast het salaris ontvang je een Individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak je de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van de arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook je budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan een fiscaal vriendelijke doelen.
 • een uitstekend vervoersplan met voorzieningen voor gebruik van ov of fiets
 • de mogelijkheid een collectieve (aanvullende) ziektekostenverzekering af te sluiten
 • loopbaanbegeleiding en goede opleidingsmogelijkheden

Word je hier enthousiast van?

Mail dan uiterlijk 3 juli 2020 jouw motivatiebrief en CV naar vacature@autoriteitpersoonsgegevens.nl. Jouw reactie kun je richten aan mevrouw mr. A.C. (Annita) de Bruijne, Directeur Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering bij de AP.

De verdere procedure is als volgt:

 • per ommegaande sturen wij je een ontvangstbevestiging
 • binnen een week na de sluitingsdatum maken wij een eerste selectie en hoor je of wij je uitnodigen voor een gesprek
 • we voeren maximaal drie gesprekken met je, waarna eventueel een arbeidsvoorwaardengesprek volgt
 • een klikgesprek met een of meer andere afdelingshoofden van de directie Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering en met een of meer medewerkers van de afdeling Handhaven maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure
 • een assessment en/of het opvragen van referenties kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure

Voor meer informatie over de functie kun je het functieprofiel Manager bestuderen en/of contact opnemen met Annita de Bruijne, via telefoonnummer 06-50 09 46 60 (bij geen gehoor 070-88 88 500).