Vergroot contrast

Vergunning persoonsgerichte en achtergrondonderzoeken PwC

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op 16 augustus 2022 een vergunning verleend aan PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (PwC) voor het uitvoeren van persoonsgerichte onderzoeken en achtergrondonderzoeken.

Onderzoeken PwC

PwC voert persoonsgerichte onderzoeken en achtergrondonderzoeken uit voor opdrachtgevers.

  • Bij persoonsgerichte onderzoeken doet PwC onderzoek naar het functioneren, handelen of nalaten van handelen van een (rechts)persoon.
  • Bij achtergrondonderzoeken gaat PwC na of een (rechts)persoon in bepaalde open bronnen voorkomt.

Strafrechtelijke gegevens

PwC verwerkt bij deze onderzoeken strafrechtelijke persoonsgegevens en deelt die met anderen. Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gelden speciale regels voor het verwerken van strafrechtelijke gegevens.

Organisaties die strafrechtelijke persoonsgegevens willen verwerken en delen met anderen, moeten daarvoor een vergunning aanvragen bij de AP. Tenzij ze een beroep kunnen doen op een van de uitzonderingsgronden uit de Uitvoeringswet AVG (UAVG).

Besluit AP

De AP heeft het protocol van PwC voor persoonsgerichte onderzoeken en achtergrondonderzoeken (pdf) beoordeeld.

Naar het oordeel van de AP voldoen deze verwerkingen aan de eisen uit de AVG en de Uitvoeringswet AVG (UAVG). Daarom heeft de AP het besluit genomen om PwC een vergunning te verlenen (pdf).

Geldigheid vergunning

De vergunning is 5 jaar geldig.