Vergroot contrast

Privacyverklaring voorafgaande raadpleging, vergunning, gedragscode of internationale doorgifte

Doet u bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een verzoek om een voorafgaande raadpleging, een vergunning, goedkeuring van uw gedragscode of toestemming voor internationale doorgifte van persoonsgegevens? Dan verwerkt de AP uw persoonsgegevens. Hier leest u hoe.

Deze pagina is onderdeel van de Privacyverklaring van de AP.

Welke gegevens?

Doet u een verzoek en bent u de contactpersoon? Dan registreren wij uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. 

Deze contactgegevens registreren wij ook van de functionaris gegevensbescherming (FG) van uw organisatie. En eventueel van degene die bevoegd is om de aanvraag te doen, als u dit niet zelf bent.

Waarom?

Wij gebruiken deze gegevens om contact met u te kunnen opnemen en om uw verzoek inhoudelijk te kunnen behandelen.

Mag het?

Wij mogen uw persoonsgegevens gebruiken omdat dat noodzakelijk is voor ons, als toezichthouder op de bescherming van persoonsgegevens, om onze taak van algemeen belang uit te kunnen voeren.

Hoe lang?

Wij bewaren uw gegevens 10 jaar. Behalve bij een gedragscode. Dan bewaren wij uw gegevens voor altijd, vanwege archivering in het algemeen belang.