Vergroot contrast

Privacyverklaring bemiddelingsverzoek

Doet u een bemiddelingsverzoek bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)? Dan verwerkt de AP uw persoonsgegevens. Hier leest u hoe.

Deze pagina is onderdeel van de Privacyverklaring van de AP.

Welke gegevens?

Dient u een verzoek in, dan moet u uw naam, adres en handtekening vermelden. We vragen ook om uw telefoonnummer door te geven.

Vermeldt u persoonsgegevens in de omschrijving van uw verzoek? Of stuurt u stukken mee die persoonsgegevens bevatten? Dan verwerken wij ook deze persoonsgegevens.

Waarom?

Wij gebruiken deze gegevens om contact met u te kunnen opnemen en om uw verzoek inhoudelijk te kunnen behandelen.

Mag het?

Wij mogen uw persoonsgegevens gebruiken omdat dat noodzakelijk is voor ons, als toezichthouder op de bescherming van persoonsgegevens, om onze taak van algemeen belang uit te kunnen voeren.

Hoe lang?

Wij bewaren uw gegevens 10 jaar.