Vergroot contrast

Privacystatement AVG-campagne

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geeft voorlichting over de privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit doet de AP onder meer via de website Hulpbijprivacy.nl. Bezoekt u deze website, dan verwerkt de AP uw persoonsgegevens. In dit privacystatement leest u welke gegevens dit zijn en wat wij daarmee doen.

Wie zijn wij?

De AP is de onafhankelijke toezichthouder in Nederland die de bescherming van persoonsgegevens bevordert en bewaakt. Wij letten er dus op dat organisaties die uw persoonsgegevens gebruiken, zich aan de privacywet houden.

Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Of over het gebruik van uw persoonsgegevens door de AP? Neem dan contact met ons op.

U kunt ook contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming (FG), Marte van Graafeiland. U kunt haar bereiken via mmc.vangraafeiland@pelsrijcken.nl en 070-515 3453.

Soort gegevens

De AP verwerkt, net als elke website, IP-adressen van de bezoekers van Hulpbijprivacy.nl. Een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn.

Grondslag van de verwerking

We mogen alleen persoonsgegevens gebruiken om een reden die in de privacywet staat. Zo’n reden heet een grondslag.

Wij verwerken uw gegevens op basis van de grondslag 'noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag' (artikel 6, eerste lid, onder e van de AVG).

De AP heeft als toezichthouder op de AVG een aantal publieke taken, die in de AVG staan:

  • De AP heeft de taak om het brede publiek bekend te maken met de AVG (artikel 57, eerste lid, onder b van de AVG).
  • De AP heeft als taak om organisaties die persoonsgegevens verwerken voorlichting te geven over de AVG (artikel 57, eerste lid, onder d van de AVG).

Doelen van de verwerking

Wij gebruiken uw IP-adres voor 2 doelen:

  1. Om te analyseren hoe vaak de website Hulpbijprivacy.nl wordt bezocht. Hiervoor gebruiken wij het statistiekenprogramma Matomo (voorheen Piwik). 
  2. Om Hulpbijprivacy.nl veilig en bereikbaar te houden.

Bewaartermijnen

Wij slaan uw IP-adres op in zogeheten logfiles. De logfiles bewaren we 90 dagen op de webserver, zodat ze beschikbaar zijn voor Matomo.

Daarna bewaren we de logfiles 90 dagen, uitsluitend voor beveiliging. En bekijken we de logfiles ook alleen daarvoor.

Privacymaatregelen

Wij zorgen ervoor dat de herleidbaarheid van u als bezoeker van Hulpbijprivacy zo veel mogelijk beperkt is.

Dit doen we door onmiddellijk na het importeren van de logfiles in Matomo de laatste 2 octetten (cijfergroepen) van uw IP-adres te verwijderen. Dit gebeurt in een tijdelijk geheugen, voordat we de IP-adressen in Matomo opslaan.

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden). Tenzij dat wettelijk verplicht is. Of het noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

Soort gegevens die AP verwerkt wanneer u zich aanmeldt voor een van de ontbijtsessies van de AP

AVG-ontbijt (15 of 22 november 2019)

Wanneer u zich aanmeldt voor het AVG-ontbijt dan verwerken we uw naam, naam van uw organisatie en e-mailadres.

Doelen van de verwerking

Wij gebruiken uw verstrekte gegevens om  bij te houden wie er komen en u te informeren over het evenement.

Bewaartermijnen

Na het evenement van 15 of 22 november 2019 verwijderen wij uiterlijk 30 dagen na het laatste evenement alle persoonsgegevens uit onze systemen.

Privacymaatregelen

Uw gegevens worden alleen gebruikt om te weten hoeveel mensen naar deontbijt-sessies komen, welke mkb-organisaties en om relevante informatie uit te wisselen ten behoeve van de inhoud van het event. Alleen de organisatoren van het event hebben toegang tot deze gegevens die in een beveiligde omgeving van de AP staan.

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden). Tenzij dat wettelijk verplicht is. Of het noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

Uw privacyrechten

U heeft verschillende privacyrechten: