Vergroot contrast

Artikel 35 lid 4 Wbp

Wbp Naslag > Hoofdstuk 6 > Artikel 35.4

 

WETTEKST
 
4. Desgevraagd doet de verantwoordelijke mededelingen omtrent de logica die ten grondslag ligt aan de geautomatiseerde verwerking van hem betreffende gegevens.
 
 
 
TOELICHTING
 
Het vierde lid bevat een bijzondere bepaling in geval bijzondere computerprogrammatuur een wijze van verwerking mogelijk maakt die de betrokkene niet reeds duidelijk is uit de mededeling ingevolge het tweede lid. Een dergelijke mededeling kan in algemene bewoordingen worden gedaan. Blijkens overweging 41 van de richtlijn, kan deze verplichting geen afbreuk mag doen aan het zakengeheim of aan de intellectuele eigendom en met name aan het auteursrecht dat de software beschermt. Zulks mag er evenwel niet toe leiden dat de betrokkene alle informatie wordt geweigerd. (II, nr. 3, blz. 159)