Vergroot contrast

Hoofdstuk 1

1.a Persoonsgegeven
1.b Verwerken van persoonsgegevens
1.c Bestand
1.d Verantwoordelijke
1.e Bewerken
1.f Betrokkene
1.g Derde
1.h Ontvanger
1.i Totstandkoming
1.n Verstrekken
1.o Verzamelen van persoonsgegevens
2.1 Geautomatiseerd ja/nee
2.2 Uitzonderingen/Samenloop
2.2.a Persoonlijk / Huishoudelijk gebruik
2.3 Vredesoperaties
3.1 Journalistiek artistiek / literair doel
3.2 Journalistiek ca / Bijzondere gegevens
4.1 Vestiging in NL
4.2 Vestiging in EU
4.3 Vestiging buiten EU
5.1 Toestemming wettelijk vertegenwoordiger
5.2 Toestemming intrekken