Vergroot contrast

Wbp-naslag

Wbp-naslag is een naslagwerk waarin de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) nader zijn toegelicht. Deze toelichting bestaat uit passages van de parlementaire geschiedenis van de Wbp en samenvattingen van relevante openbare uitspraken. De uitspraken zijn zowel van het CBP als van rechterlijke instanties. Niet alle uitspraken zijn opgenomen in het naslagwerk. Het betreft een selectie.

Voor de Wbp-naslag geldt een disclaimer.

Hoofdstuk 1

Algemene bepalingen (artikel 1 t/m 5)

Lees meer over Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 2

Voorwaarden voor de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens (artikel 6 t/m 24)

Lees meer over Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 3

Gedragscode (artikel 25 en 26)

Lees meer over Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 4

Melding en voorafgaand onderzoek (artikel 27 t/m 32)

Lees meer over Hoofdstuk 4

Hoofdstuk 5

Informatieverstrekking aan de betrokkene (artikel 33 en 34)

Lees meer over Hoofdstuk 5

Hoofdstuk 6

Rechten van de betrokkene (artikel 35 t/m 42)

Lees meer over Hoofdstuk 6

Hoofdstuk 7

Uitzonderingen en beperkingen (artikel 43 en 44)

Lees meer over Hoofdstuk 7

Hoofdstuk 8

Rechtsbescherming (artikel 45 t/m 50)

Lees meer over Hoofdstuk 8

Hoofdstuk 9

Toezicht (artikel 51 t/m 64)

Lees meer over Hoofdstuk 9

Hoofdstuk 10

Sancties (artikel 65 t/m 75)

Lees meer over Hoofdstuk 10

Hoofdstuk 11

Gegevensverkeer met landen buiten de EU (artikel 76 t/m 78)

Lees meer over Hoofdstuk 11

Hoofdstuk 12

Overgangs - en slotbepalingen (artikel 79 t/m 83)

Lees meer over Hoofdstuk 12